روزنامه ملی انیس

جلسه کمیسیون عالی توزیع بورس ها،  برگزار شد

جلسه کمیسیون عالی توزیع بورس ها، دیروز به ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر، در این جلسه دکتوربری صدیقی معین امور محصلان ، رئیس ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی، اعضای کمیسیون عالی توزیع بورس ها ، از وزارت های خارجه، معارف، اقتصاد، امور زنان و انستیتوت خدمات ملکی و نماینده اتحادیۀ پوهنتون های خصوصی حضورداشتند.

اعضای کمیسیون روی پیشنهادهای، درخواست ها، مشکلات تحصیلی و مالی محصلان افغان که در دوره های مختلف تحصیلی در بیرون از کشور مصروف تحصیل اند، بحث و تبادل نظر کردند و درنهایت به خاطر رفع مشکلات موجود پیشنهاد ها  و راه های حل شان را ارائه کردند و دراین موارد تصمیم اتخاذ شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید