روزنامه ملی انیس

جلسه کمیسیون برگزاری سمیناراستاد کمال الدین بهزاد، دایرشد

به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز ، جلسه  کمیسیون  آمادگی  برای برگزاری سمینار استاد کمال الدین بهزاد ، برگزار شد .

به  گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه  نخست گزارش کار کرد های جلسه قبلی ازسوی اعضای کمیسیون ارائه شد .

بعد اعضای کمیسیون دررابطه به فهرست مهمانانی که درسمینار دعوت می شوند و انتخاب مقاله های  مرتبط به سمینار، بحث کردند وهمچنان نشان سمینار نیز از سوی اعضای کمیسیون ، تعیین شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید