روزنامه ملی انیس

جلسه کمیته ملی سواد آموزی برگزار شد

جلسه کمیته ملی سواد آموزی قبل از ظهر دیروز به ریاست استاد سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه، گزارش وزارت معارف از تصمیمات قبلی کمیته، ارائه گزارش کمیته‌های سواد آموزی و تطبیق تفاهم نامه‌های سال ۱۳۹۸معینیت سواد آموزی با ادارات مختلف دولتی، برنامه‌های سواد آموزی در حالت شیوع ویروس کرونا، ارائه طرح جدید سواد آموزی و تعلیمات اساسی بزرگسالان و ارائه گزارش از برنامه‌ سیستم بهتر تعلیم و تربیه برای آینده افغانستان(BESAF) مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور تقرر خانم رنگینه حمیدی را به حیث سرپرست وزارت معارف تبریک گفته و از زحمات وزیر پیشین وزارت معارف قدردانی کرد. معاون رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که با حضور خانم حمیدی، پیشرفت‌های قابل توجه در وزارت معارف بدست آید. معاون رئیس جمهور همچنین گفت که وضعیت سواد آموزی در اکثر ولایات امیدوار کننده بوده و اما در بعضی ولایات مشکلات و چالش‌های نیز وجود دارد.
معاون دوم رئیس جمهور به وزارت معارف هدایت داد از ولایاتی که برنامه آموزش و سواد آموزی در آن با مشکل مواجه است یک گزارش دقیق تهیه و آن را به کمیته ملی سواد آموزی ارائه کنند تا در زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.
همچنین مطابق هدایت معاون دوم رئیس جمهور، معینیت سواد آموزی وزارت معارف مکلف شد که تجربیات و ارزیابی‌های خود از پنج سال گذشته را در مورد سواد آموزی تهیه کرده و همراه با پلان‌های خود برای استراتیژی پنج سال آینده، به حکومت ارائه کند.
استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور همچنین به وزارت معارف هدایت داد تا یک گزارش دقیق از اجرای تعهدات بین المللی افغانستان راجع به آموزش و سواد، برای کنفرانس جنیوا که در سال جاری برگزار می‌شود، تهیه کرده و طرح‌های خود را برای سال‌های آینده نیز در آن مطرح کند.
مطابق اجندا، وزیر معارف از اجراآت فیصله‌های گذشته کمیته گزارش داد. وی گفت که فعالیت‌های معینیت سواد آموزی برای گسترش سواد در ولایات و ولسوالی‌ها از رشد قابل توجه برخوردار بوده است.
سپس سردار محمد رحیمی‌معین سواد آموزی وزارت معارف، گزارش کاری کمیته‌های ولایتی سواد آموزی و تطبیق تفاهم‌ نامه‌های سال ۱۳۹۸ و اجراآت برنامه سواد آموزی در حالت شیوع ویروس کرونا را به کمیته ارائه کرد.
معین سواد آموزی وزارت معارف گفت که در سال‌های اخیر رشد سواد آموزی در کشور افزایش چشمگیر یافته و نیز فاصله رشد آموزش میان زنان و مردان کاهش یافته است. به گفته وی در گذشته رشد سواد در میان جمعیت مردان بنا بر فرصت‌های اجتماعی و زندگی نسبت به زنان بیشتر بوده است ولی در سال‌های اخیر این فرصت برای زنان نیز به صورت مناسب فراهم شده است.
معین سواد آموزی همچنان گزارش اجراآت برنامه‌های بدیل سواد آموزی را در زمان شیوع ویروس کرونا نیز ارائه کرد و گفت که معینیت سواد آموزی، برنامه‌های آموزشی خود را در تجمعات کوچک و نشر پکیج‌های آموزشی از طریق تلویزیون معارف و تلویزیون ملی تطبیق کرده است.
معین سواد آموزی وزارت معارف از برگزاری جلسات کمیته‌های ولایتی سواد آموزی نیز به جلسه گزارش داد. به اساس این گزارش، جلسات کمیته‌های ولایتی کمیته ملی سواد آموزی در تمام ولایات برگزار و گزارش رسمی‌آن از طریق ولایات به مرکز ارائه شده است. وی افزود که تنها در دو ولایت بلخ و لوگر جلسات ولایتی کمیته ملی سواد آموزی آن گونه که انتظار می‌رود برگزار نشده است. جلسه هدایت داد که این موضوع از طریق اداره ارگان‌های محلی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
همچنان براساس اجندای جلسه، طرح جدید سواد آموزی و تعلیمات اساسی برای بزرگسالان از سوی معینیت سواد آموزی مطرح شد. این طرح شامل تحلیل وضعیت سواد آموزی و تعلیمات بزرگسالان، اهداف، تغییرات اساسی در پالیسی‌ها، استراتیژی‌های گذار به وضعیت مطلوب، پلان تطبیقی و اصلاحات ساختاری می‌شود که در جلسه کمیته مورد بررسی قرار گرفت.
این طرح پس از بحث و ارزیابی لازم، سرانجام از جانب اعضای جلسه مورد تأیید قرار گرفت و هدایت داده شد که مراحل تطبیق آن روی دست گرفته شود.
در این جلسه همچنین، از برنامه آموزشی(BESAF) برنامه سیستم بهتر تعلیم و تربیه برای آینده افغانستان که با همکاری اداره یونیسکو به پیش برده می‌شود به جلسه گزارش داده شد. نماینده یونیسکو در افغانستان، در این جلسه وعده سپرد که همچنان در کنار دولت و مردم افغانستان تعهدات خود را در زمینه توسعه آموزش برای افغانستان ادامه خواهد داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید