روزنامه ملی انیس

جلسه مشورتی ملی درمورد تطبیق کنوانسیون ۱۹۵۴ پایان یافت

جلسه مشورتی ملی درمورد تطبیق کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و پروتوکول های مربوط به آن دیروز به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر درکابل به پایان رسید.

این جلسه دو روز قبل به خاطر مشوره درمورد تطبیق کنوانسیون ۱۹۵۴ و دو پروتوکول مربوط پیرامون حراست از میراث های فرهنگی در مناطقی که جنگ جریان دارد بحث میکند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درجلسه پایانی نورآغا نوری رئیس باستان شناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ ، فهیم رحیمی رییس موزیم ملی و نماینده های یونسکو و صلیب سرخ درکابل هرکدام به تفصیل پیرامون موضوع صحبت کردند.

کار جلسه توسط پوهاند محمد رسول باوری مثبت ارزیابی گردید. در پایان جلسه اشتراک کنندگان با صدور قطع نامه یی از وزارت اطلاعات وفرهنگ، دفتر نمایندگی یونسکووصلیب سرخ درکابل خواستند مسئله حفظ میراث های فرهنگی درمناطقی که جنگ جریان دارد با نهاد مربوط مطرح گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید