روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جلسه رهبری سکتور امنیتی روی مبارزه با ویروس کرونا بحث کرد

در جلسۀ رهبری سکتور امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان دیروز روی مبارزه بهتر با کرونا و همکاری‌های سکتور امنیتی با وزارت صحت عامه و سایر وزارت‌های مرتبط بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.
وزرای صحت عامه، تجارت و صنایع و رئیس اداره مرکزی احصائیه در رابطه به وضعیت فعلی کرونا، خطرات احتمالی و اقدامات آینده گزارشات خویش را در این نشست ارایه کردند.
همچنین مسئولین ارشد امنیتی روی سلسله اقدامات بحث نمودند که تا اکنون به هدف حمایت از دیگر وزارت‌های سکتوری از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی صورت گرفته ‌است.
در این جلسه نیز روی اقدامات نیروهای امنیتی و دفاعی و وضعیت عمومی امنیتی کشور بحث صورت گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید