روزنامه ملی انیس

جشنواره هنروسمینار هنری – تحلیلی فراز و نشیب هنر برگزار می شود

جلسه کمیسیون برگزاری هرچه بهتر جشنواره و سمینار هنری –تحلیلی فراز و نشیب هنر درصد سال اخیردیروز به ریاست پوهاندمحمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، درآغازجلسه پوهاند باوری درصحبت مختصربه روسای کمیته های موظف کمیسیون وظیفه سپرد که برای برگزاری چنین رویداد هنری و تحلیلی آمادگی کامل اتخاذکنند.

 دراین جلسه رؤسای کمیته ها به طور مختصر گزارش کاری خود را ارائه کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید