روزنامه ملی انیس

جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب: قرار است دولت امریکا صد میلیون دالر برای بازسازی ولایت فاریاب کمک نماید

ولایت فاریاب در شمال افغانستان موقعیت دارد از جمله ولایت های نا امن بشمار می رود ، دشمن در چند سال اخیر تلاش نمود تا در مرکزاین ولایت رخنه   نماید اما از اثرسعی و پیکار نیرو های کشفی و دفاعی  مجال نفوذ به آنها داده نشد، بل مورد ضربات کوبنده قرار گرفت در این اواخر به   عملیات گسترده ای که از سوی وزارت دفاع و امور داخله در ولایت فاریاب راه اندازه گردید ولسوالی بالچراغ که  چندی پیش به دست دشمن بود آزاد و حاکمیت دولتی در آن ولسوالی بر قرار شده است برای وضاحت بیشتر از وضعیت امنیتی در ولایت فاریاب گزارشگر روز نامه ملی انیس مصاحبه ای را با جاوید بیدار سخنگوی والی آن ولایت انجام داده که خدمت خوانندگان روز نامه تقدیم می گردد .

پرسش: در حال حاضر وضعیت امنیتی در ولایت فاریاب را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

پاسخ : در حال حاضر اگر وضعیت امنیتی را در ولایت فاریاب نسبت به چند ماه قبل ارزیابی نماییم معلوم دار است که وضعیت امنیتی و نظامی در این ولایت بهتر شده است چون عملیات های گسترده برای سرکوب دشمن راه اندازی گردیده در نتیجه ولسوالی بالچراغ که از چند سال به این سو زیر کنترول مخالفان مسلح دولت قرار داشت آزدا گردیده و اکنون مردم دو باره به زندگی عادی شان برگشته اند و فعالیت های حکومتی برای عرضه خدمات به مردم صورت
می گیرد .همچنان نیرو های مسلح کشور توانستند که در یک عملیات برق آسا ولسوالی گجران را نیز از تصرف دشمن آزاد سازند و در حال حاضر چهل قریه از وجود دشمن پاکسازی گردیده است از این رو می توان گفت که یک دستاورد خوب به مردم و نیرو های دفاعی ما بوده است . دشمن در چند شب گذشت  بالای ولسوالی اند خوی  حملات شان را آغاز نموده بود اما از اثر مقاومت نیرو های مسلح حمله دشمن ناکام ماند بر علاوه اینکه کدام دستا ورد نداشتند بل ده ها تن از افراد مسلح خود را از دست دادند .به همین شکل دشمن در سایر مناطق تحرکاتی داشتند بالای پوسته های امنیتی حمله های را انجام دادند اما نتوانستند که پیشروی داشته باشند بل در جریان عملیات های نیرو های هوایی و زمینی بیشترین تلفات را هم متقبل شدند در حال حاضر عملیات نیرو های امنیتی در ولایت فاریاب ادامه دارد .

پرسش : آقای بیدار شما ازآزاد سازی دو ولسوالی گجران و بالچراغ از تصرف مخالفان مسلح گفتید اما گزارشهای وجود دارد که دشمن در تلاش است تا ولسوالی پشتون کوت را تصرف نماید و دراطراف آن تحرکات جدی دشمن جریان دارد این موضوع چگونه است ؟

پاسخ : به صراحت  باید گفت که ولسوالی پشتون کوت زیر حاکمیت حکومت محلی فاریاب قرار دارد ، ادارات حکومتی و مردم به صورت آرام مصروف کار زندگی شان می باشند دشمن توان تحرکات را برای تصرف آن ولسوالی  ندارد . این ولسوالی مورد توجه جدی حکومت محلی قرار دارد برای تآمین امنیت پشتون کوت نیرو های نظامی کافی در آن ولسوالی وجود دارد . اما تهدید ها از سوی دشمن هم موجود است  راه های ولسوالی های شرین تگاب و دولت آباد از سوی دشمن مسدود می باشد نیرو های نظامی در مسیر این راه رفت و آمد ندارند اما در کل قوت های کافی برای دفاع از این دو ولسوالی در محل موجود است چند روز قبل نیرو های امنیتی ما مستقر در ولسوالی شرین تگاب در قریه رحمت آباد بالای دشمن تحرکات جنگی را انجام دادن که در نتیجه دو عراده واسطه هاموی را که در دست دشمن بود دو باره گرفت در آن حمله دشمن تلفات هم داشت . اما در مورد گزارشها که گویا دشمن بالای مرکز فاریاب حمله می نماید بکلی غلط است و این خیال پر  دازی های دشمن برای مورال دادن افراد زیر امر شان می باشد و بس  از این ناحیه ما هیچ نوع نگرانی
نداریم .

پرسش : برای حفظ دو ولسوالی گجران و بالچراغ چه تدابیری اتخاذ شده است که دو باره به دست دشمن نیفتد  ؟

پاسخ: برای حفظ این ولسوالی ها از نیرو های مردمی که توسط نیرو های خاص مورد آموز شهای نظامی قرار گرفته اند امنیت ولسوالی ها  تاًمین
می شود برای این نیرو ها بیز های مستحکم  در حال ساخت می باشد  و برای سربازان ما سنگر های قوی و دفاعی نیز در حال ساختن  قرار دارد.

در ولایت فاریاب مردم در برابر دشمن از خیزش های محلی آغاز کردند و این افراد در چوکات نیرو های امنیتی شامل شده اند که تمام امتیازات شان از سوی دولت اجرا می شود این نیرو ها مکلفیت دارند تا امنیت  ولسوالی بالچراغ را تاًمین  نمایند.

پرسش : برخی گزارشها وجود دارد که داعش هسته مرکزی خودرا در ولایت فا ریاب تأسیس کرده است و جو انان بیکار را جلب و جذ ب می نماید . اگرگزارشها را تأیید می نمایید در این صورت مقام ولایت و در کل دولت برای جلوگیری از نفوذ گسترده داعش  در شما ل کشور به خصوص در ولایت فاریاب برای جوانان چه برنامه اشتغال زایی را رویدست گرفته است ؟

پاسخ : در این باره باید متذکر شوم که این گونه گزارشها  وجود دارد که گروه داعش در بعضی از مناطق کوهستانی ولایت فاریاب جا بجا شده اند و اقداماتی را برای جلب و جذب جوانان داشته اند .اما تا حال آن قسمی که فکر کردید نگرانی وجود ندارد ،حکومت محلی برای روشن ساختن اذهان عامه از طریق متنفذین ، علما ی کرام به جوانان پیام های را داشتیم که فریب دشمن را نخورند از قتل و کشتار مردم بی گناه دست بکشند ازمردم شریف ولایت فاریاب تقاضا نمودیم تا به دشمن اجازه ندهند که فرزندان شان را به زور و توسط افراد وابسته به خود شان جلب و جذب  نمایند . رهبری ولایت فاریاب چندین بار پیام های صلح  را به مخالفان مسلح دولت توسط علما  موسفیدان و متنفذین  محلی فرستانده است تا به ندای صلح لبیگ بگویند دیگر برادر کشی و قتل  مردم دست بکشند اما تا هنوز اکثریت مخالفین به  ندای صلح لبیگ نه گفته اند  با آن هم یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت تقا ضا داریم تا به پروسه صلح یکجا شوند در غیر آن سرکوب خواهند شد .

پرسش : آقای بیدار پروژه های عمرانی در ولایت فاریاب چگونه پیش میرود در سال جاری چند پروژه در کدام بخش انجام شده و یا در حال اجرا می باشد ؟

پاسخ : در ولایت فاریاب چندین پروژه در حال تطبیق 

قرار دارد رهبری ولایت در تلاش است تا با مشوره با رهبری نیرو های مسلح کشور به راه اندازی عملیات های بزرگ ساحاتی که در زیر کنترول دشمن قرار دارد آن محلات را دو باره پاکسازی و پروژه های باز سازی و عمرانی را آغاز نماییم ، در داخل شهر پروژه ۳۳ کیلو متر جاده در حالت اسفالت می باشد . هشت کیلومتر اسفالت جاده از کمک های جدید امریکا که در حدود صد میلیون دالر صورت  می گیرد انجام  می شود و از این کمک صد میلیون دالری به تعداد صد کوچه فرعی که در حال حاضر خامه است کانکریت ریزی می شوند . با آغاز عملی شدن این پروژه ها صدها  تن از جوانان بیکار صاحب کار موقت خواهند شد در حال حاضر در ولایت فاریاب فابریکات وجود ندارد تا جوانان در آن کارخانه ها مشغول کار شوند.

پرسش : از بی جاشد گان داخلی  چه حال و خبر است چگونه زندگی شان پیش می رود؟

پاسخ : در ولایت فاریاب در حدود سی هزار خانواده که از اثر جنگ ها بی جا شده بودند در داخل شهر برای شان اسکان موقت داده شده است در ماه های اخیر ارقام کم تر شده تعدادی از این خانواده ها به مناطق شان دو باره برگشتند و بقیه هم کمک های لازم صورت گرفته است از ولسوالی بالچراغ که تعدادی از مردم بی جا شده بودند که پس از عملیات شاهین ۱۰۳ دو باره به خانه های شان برگشتند . کمک های موسسات خارجی و نهاد های دولتی برای متباقی بیجا شده گان تا هنوز ادامه دارد .

پرسش : پروسه ثبت نام تقویتی برای انتخابات در ولایت فاریاب چکونه پیش برده شده است؟

پاسخ : پروسه ثبت نام تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری به طور موفقانه پایان یافت در سطح ولایت ها و لایت فاریاب سومین ولایتی بود که ۵۰ + ۱ را تکمیل کردند و این افراد تذکره های شانرا استیکر زده بودند امیدواریم که در روز انتخابات نیز مردم فاریاب سهم بیگرند تا شخص مورد نظر شان را رای بدهند .

  و   –  م

ممکن است شما دوست داشته باشید