روزنامه ملی انیس

جامعه جهانی در دفاع از ارزش های دیموکراتیک در کنار دولت افغانستان قرار دارد

علیرغم ادامه جنگ و خشونت در نوزده سال پسین در افغانستان، مردم و حکومت این کشور در تبانی با جامعه جهانی، توانستند در عرصه های مختلف زندگی، دستاوردهای ملموسی را کمایی کنند که امروز نه تنها مردم و حکومت افغانستان، بل جامعه جهانی نیز خود را در این دستاوردها شریک می دانید.
گرچه واقعیت مسأله این است که در نوزده سال پسین با وجود تلاش های مضاعف که به خاطر ایجاد حکومت پاسخگو و کارا، صورت گرفت، کمی و کاستی هایی نیز وجود داشت که در برخی از موارد این کاستی ها سبب فاصله میان مردم و حکومت شد که می شود یکی از این معضل را ادامه جنگ و خشونت در کشور عنوان کرد، زیرا تداوم جنگ و خشونت، همچنان مداخله برخی از کشورها در امور داخلی افغانستان را می توان عمده ترین عامل بازدارنده حکومت پاسخگو در نزدیک به دو دهه گذشته دانست، اما با وجود آن دولتمردان در این مدت سعی کردند تا این نواقص و نارسایی ها را به حد اقل برسانند و دستاوردهای مهمی را نیز در همکاری با مردم افغانستان و جامعه جهانی، رقم بزنند.
مذاکرات رو در روی صلح میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در حضور شماری از نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی رسماً گشایش یافت و مردم افغانستان از آغاز این مذاکرات را استقبال کردند و آنرا به فال نیک گرفتند، اما دیدگاه شماری از هیئت مذاکره کننده طالبان، افکار عمومی را مغشوش ساخته که چرا همواره اعضای این هیئت در گفتگو با رسانه ها پیرامون آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زنان و ارزش های دیموکراتیک طفره می روند و پاسخ واضح و روشنی به افکار عمومی نمی دهند، این در حالیست که اظهارات نمایندگان با صلاحیت برخی از کشورها که در نشست افتتاحیه سخنرانی کردند، ثابت ساخت که جهان هنوز هم در دفاع از ارزش های دیموکراتیک در کنار دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد، ارزش هایی که مردم افغانستان آن را از جمله دستاوردهای نوزده سال پسین می دانند.
هرچند موضوعی که در این خصوص نهایت مهم و اثرگذار است، آغاز مذاکرات رو در روی صلح میان طالبان و دولت افغانستان می باشد، صلحی که خواست اساسی مردم زجر کشیده و درد دیده افغانستان است، اما باید مسأله حمایت جامعه جهانی از ارزش های دیموکراتیک نیز نه تنها به مردم افغانستان، بلکه در کل به جامعه ملل و به ویژه کشورهایی که در دو دهه پسین مردم افغانستان را برای رسیدن به این مرحله کمک کرده اند، رسانیده شود تا جهان این واقعیت را بداند که مردم افغانستان به خاطر صلح به عقب بر نمی گردند، بلکه صلحی را می خواهند که عادلانه، سراسری و مورد پذیرش همه طرف ها و مردم افغانستان واقع گردد، طالبان نیز این را بدانند که باور و دیدگاه آنان نسبت به آینده سیاسی کشور، مذاکرات صلح را آنچنانی که انتظار می رود به پیش نمی برند، زیرا افغانستان به دلیل تعامل با جامعه جهانی، زندگی در یک دنیای مدرن و پابندی به اصول بین المللی و کنوانسیون های جهانی، همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشری، قانون اساسی مطابق به دین مبین اسلام و خلاصه قابل تعامل با دنیای امروز را دارد که باید به این مؤلفه ها در مذاکرات صلح اهمیت داده شود.
روی این اساس در مذاکرات صلح میان طرف های منازعه اصول و قوانین این است که (چیزی را از دست داد تا به چیزی دست یافت) .
از همین رو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بدانند چیزی که خواست مردم و جامعه جهانی است و باید در مذاکرات به دست آید، صلح سراسری، باعزت و عادلانه یی است که علاوه بر مردم افغانستان و طرف های درگیر از سوی جامعه جهانی نیز پذیرفته شود تا کمک های ملل جهان برای عمران و بازسازی افغانستان، ادامه یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید