روزنامه ملی انیس

جامعه جهانی از موقف دولت افغانستان در روند صلح، حمایت نمایند

ششمین دور گفتگو میان نمایندگان امریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر روز پنجشنبه گذشته پایان یافت.

زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان که مسئولیت رهبری تیم مذاکره کننده امریکا را به عهده دارد، گفته است که دو طرف دراین مذاکرات به پیشرفت هایی در زمینه تعیین یک چار چوب برای پایان جنگ دست یافته اند، اما با توجه به تشدید روز افزون جنگ و خشونت در افغانستان، پیشرفت روند فعلی مذاکرات صلح، کافی نیست وی همچنان تأکید کرده است که به پیشرفت سریع و بیشتر در گفتگو های صلح نیاز است.

زلمی خلیل زاد در حالی تأکید بر نیاز بیشتر به پیشرفت سریع در گفتگو های صلح، دارد که لویه جرگه مشورتی صلح در قطعنامه پایانی این جرگه به موضوعاتی اشاره کرد که منافع هردوجانب درگیر جنگ به ویژه طالبان مانند رهایی زندانی آنان، ایجاد دفتر رسمی در داخل کشور، آتش بس دایمی و… در آن درنظر گرفته شده بود، اما این طالبان بودند که در ساعات نخست پایان لویه جرگه مشورتی صلح، این قطعنامه را رد کردند و به ندای حق طلبانه ای اعضای لویه جرگه مشورتی صلح که از تمام اقشار جامعه افغانستان نمایندگی می کردند، هیچ تمکینی ننمودند.

حالا پرسشی مطرح است که آن مسئله چی می تواند باشد که طالبان را قانع به آتش بس دایمی و حاضر به میز گفتگو های رو در رو با دولت افغانستان نمایند، که طبعاً گذشت زمان پاسخ این پرسش  را خواهد داد.

بناءً ایالات متحده امریکا و کشور های تسهیل کننده صلح افغانستان باید بیشتر از این زمان را از دست ندهند، بلکه تلاش کنند تا حامیان این گروه را تحت فشار مضاعف قرار دهند و ثانیاً ضرورت احساس می گردد، تا نیروهای امنیتی، دفاعی وقوای هوایی این کشور را با سلاح و وسایل پیشرفته تجهیز و تسلیح نمایند.

با توجه به این دیدگاه ها باید گفت که مذاکره و گفتگو با طالبان دقت بیشتر می خواهد که باید پیش شرط اصلی این مذاکرات و توافقات احتمالی که قرار است در آینده ها، حاصل شود، آتش بس دایمی توام با ضمانت اجرائی از سوی حامیان آنان و جامعه بین المللی باشد، همچنان از حامیان این گروه تقاضا گردد، تا از حمایت نظامی و لوژستیکی طالبان نیز دست بردارند، در غیر آن نظر به پیچیدگی و دوام روند گفتگو ها میان امریکا و طالبان، بایست جامعه جهانی از موقف حکومت و فیصله های لویه جرگه مشورتی صلح حمایت و در تطبیق آن حکومت وحدت ملی را یاری رسانند.

ممکن است شما دوست داشته باشید