روزنامه ملی انیس

ثبت سه صدوپنجاه ویک مورد مثبت ویروس کرنا در کشور

وزارت صحت عامه دیروز اعلان کرد که دربیست وچهارساعت گذشته از هفتصدو یک مورد مشکوک درلابراتوارهای کشور، سه صدوپنجاه ویک مورد آن مبتلا به ویروس کرونا تشخیص شد.
با این رقم جدید، شمارکل مبتلایان این ویروس درکشوربه سی هزارونهصدوشصت وهفت تن رسید.
گفته می‌شود ازکل رقم مبتلایان ویروس کرونا درکشور تاکنون دوازده هزاروپنجصدوهشتادوهشت تن شفایافته اند وهفتصدوسی وهفت تن دیگر جان باخته اند.
طبق معلومات وزارت صحت عامه دربیست وچهارساعت گذشته دوهزاروچهارمریض این ویروس بهبود یافته اند وسی وچهارمریض دیگرجان باخته اند.
تاکنون کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، قندهار، پکتیا به ترتیب بیشترین مبتلایان ویروس کرونا را دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید