روزنامه ملی انیس

تکمیل کار احداث سب استیشن هاى ٢٠/٢٢٠ کیلوولت شهر خوست و ولسوالى وازه ځدراڼ

پروژه احداث سب استیشن ٢٠/٢٢٠ کیلوولت شهر خوست به ظرفیت ٣٢ میگاولت امپیر و کار احداث سب استیشن ٢٠/٢٢٠ کیلوولت ولسوالى وازه ځدراڼ به ظرفیت ١۶ میگاولت امپیر تکمیل و آماده بهره بردارى میباشند.

همچنان، در آینده هاى نزدیک پروژه لین انتقال ٢٢٠ کیلوولت از سب استیشن گردیز ولایت پکتیا الى سب استیشن ولایت خوست به شمول سب أستیشن ولسوالى وازه ځدراڼ این ولایت به بهره بردارى سپرده خواهد شد.

قرارداد کار پروژه تمدید لین انتقال ٢٢٠ کیلوولت از سب استیشن گردیز ولایت پکتیا الى سب استیشن ولایت خوست به کمک مالى تیم انجنیرى اردوى امریکا  توسط شرکت URS-MEGATECH به ارزش مجموعى بیش از ١١٢ میلیون دالر به امضاء رسیده
بود
.

با بهره بردارى  این پروژه بیش از ۴٨ هزار خوانواده در ولسوالى وازه ځدراڼ و مرکز ولایت خوست از نعمت برق مستفید خواهند شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید