روزنامه ملی انیس

از حرکت های فراقانونی بپرهیزید

نبودیم حتا در زمان جنگ های داخلی و ایجاد جزیره های قدرت که با یکدیگر سرسختانه میجنگیدند و بدون شک در عقب شان دستان مرموز بیرونی ها نیز وجود داشت، هرگز صدای خود مختاری بلند نگردید، اما اکنون که نظام دموکراتیک و مشارکتی با اراده تمامی مردم افغانستان شکل گرفته است، پرسشی مطرح می شود که چرا شماری از اشخاص آگاهانه و یا هم غیر آگاهانه با استفاده از آزادی بیان و آزادی های مدنی با حرکت های نمادین و نمایشی میخواهند منافع ملی را خدشه دار سازند و میان اقوام برادر در این سرزمین که پیوند های خونی نیزدارند، شکاف های عمیق را ایجاد کنند در حالی که این مسأله را همه میدانیم که نمایشات قدرت و حرف های احساساتی و بالاتر از توان، قطعاً به نفع منافع ملی کشور نیست، زیرا شناخت و تجربه ای که ما افغانان از گذشته کشور خود داریم این را بهتر می دانیم که مردم افغانستان از هر قوم و تباری که هستند در بدترین شرایط صدای تجزیه طلبی و خود مختاری را بلند نکرده اند و زندگی در زیر بیرق سه رنگ و کشوری به نام افغانستان را افتخار خود دانسته، مشکلات و چالش های به وجود آمده را در دوره های تاریخ با تدویر لویه جرگه های عنعنوی و تفاهم سران قوم حل و فصل کرده اند.
از این رو مردم متعهد به این سرزمین از اشخاصی که می خواهند با استفاده از جو به وجود آمده به نفع خود بهره برداری سیاسی نمایند، انتظار دارند تا با این حرکت های فرا قانونی و فراملی، کاری نکنند که فردا در نزد ملت و تاریخ کشور سرافگنده و شرم سار باشند، زیرا این مسأله اظهر من الشمس است که تاریخ در باره هریک از سیاسیون، رهبران و اشخاص ذیدخل در امور سیاسی، نظامی و… کشور، قضاوت خواهد کرد.
روی این اساس در شرایطی که حکومت با تلاش های خستگی ناپذیر خود حالا اجماع ملی، منطقوی و جهانی را در راستای صلح و ختم جنگ در افغانستان کمایی کرده، بهتر است در محوریت نظام و با تفاهم ملی به حل همه معضلات و دشواری های سیاسی و اجتماعی بپردازیم و حکومت را در این راه کمک و یاری رسانیم و نگذاریم با این حرکت های فرا قانونی آب به آسیاب دشمن بریزد، بلکه سعی کنیم تا با ایجاد وحدت، همبستگی و یکپارچگی مشتی محکمی مقابل دشمنان این سرزمین باشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید