روزنامه ملی انیس

توزیع مواد خوراکی از سوی بنیاد الغرافه برای افراد بی بضاعت

بنیاد قطری الغرافه برای ۵۰۰ خانواده بی‌بضاعت در کابل و برای بیش از ۴۰۰۰ خانواده در ولایت فراه مواد خوراکی کمک کرد.
به گفته جواد، رئیس اجرایی این بنیاد، مواد کمکی شامل آرد، برنج، لوبیا و چای سبز بوده که برای ۵۰۰ خانواده دیروز در ورزشگاه غازی شهر کابل توزیع گردید و قرار است تا سه روز آینده به دو‌ هزار خانواده دیگر نیز کمک صورت گیرد.
بنیاد الغرافه در بخش‌های زراعت، صحت، معارف و زیربناها از هفت سال بدینسو در افغانستان فعالیت دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید