روزنامه ملی انیس

توجه به محیط زیست احترام به سلامت شهروندان است

بااینکه باورمندیم ، داشتن محیط زیست واستفادۀ سالم  و مطلوب ازآن ، حق مسلم هر شهروندما است. ماراملزم می سازد که درحفظ آن تاحد توان وباهرنوع امکان تلاش نماییم . زیرااین یکی از مسوولیت های ایمانی و وجدانی مااست وازجانب دیگر برای زنده ماندن وداشتن صحت سالم به هوای پاک وصفا اشد نیاز داریم . اما هستند بعضی از هموطنان ما به خاطر حصول چندپول ناچیز این همه نعمت پروردگار عظیم را که جهت زنده گی بهتربرای ما مهیا ساخته است، از دست میدهند. 

 استفاده کردن مواد سوختی در داشها ، حمامهاو نانوایی های که نسبت بالا بودن قیمت گاز دوباره به چوب وسنگ زغال ویا رابر روی آورده اند.  در آلوده سازی هوای شهر رول مستقیم خودرا داشته وباعث شیوع امراض مختلف میگردد. نبود ساحه های سبز و عدم غرس نهال در اکثر نقاط شهر که خانه های خود سر اعمار گردیده است . یابی تو جهی به نهالهای که در شروع فصل بهار غرس و از آب و آبیاری مستفید نشده اند و به مرور زمان به چوب خشک تبدیل گردیده اند. این همه بلا تکلیفی ارگانهای مسؤول وعدم همکاری دلسوزانۀ مردم سبب گردیده است تا محیط زیست ما از هرجهت آسیب پذیر گردد.

هرگاه سخنی  از آلودگی هوا به میان می آید، تصویری ازجاده های خامه وازدحام وسایط بی حدوحصر ومواد نفتی خام و دودزا،  توفان گرد وخاک که ازجاده های خامه شهر سربالا میکند در ذهن ایجاد می شود. گشت وگذار وسایط نقلیه بی حساب  به شدت محیط زیست را مسموم ساخته واز جانب دیگر راه بندان های ترافیکی  در از مدت همه روزه ، تاثیر مستقیم برا فزایش آلوده گی محیط زیست این شهر دارد . وارد کردن مواد نفتی بی کیفیت و ناخالص ، روشن ماندن این وسایط در راه بندان ها سبب تولید گازهای مضره گردیده وهوای شهر رابیشتر  آلوده میسازد . آلوده گی محیط زیست ، در کشور ، به ویژه در شهر کابل بیداد می کند. این در حالیست که سرمای زمستان درجه حرارت هوا را روز به روز به پائین ترین سطح قرار میدهد. در اثر این برودت زنده گی اکثر ساکنین پایتخت کشور در حالت ناگواری قرار میگیرد. هستند خانواده هایی که حتا توان تسخین خانه را که با تمام اعضای خانواده در آن زنده گی میکنند، ندارند. بعضی اعضای چنین خانواده ها از حالت مجبوری از کوچه ها و پسکوچه ها از بین اشغال دانی کاغذ، پلاستیک، بوت و رابرهای کهنه را جمعاوری می نمایند و از آن در گرم نگهداشتن خانه خود استفاده میکنند. با آنکه این عمل در قدم اول صحت اعضای خانواده های شان را به خطر جدی مواجه میگرداند. و در کل هوای محیط زیست را به چالش جدی تر میکشاند. بناءً با این حالت رفته رفته هوای تنفسی که حیات انسان کاملاً وابسته به آن است را، محلول ساخته زنده گی عموم مردم را به خطر مرگ رو برو مینماید. در این حالت امراض تنفسی به شدت در حال افزایش بوده و گراف اشخاص مصاب به این امراض ، با گذشت هر روز ، صعود می کند. درحالی که  برخی اعضای دولت رسماً  مسؤول اند تا در زمینه کاهش آلوده گی محیط زیست به شکل جدی  اقدام  کنند.  آلوده گی محیط زیست به عنوان یکی از چالش های اساسی مقابل شهر یان عزیز ، دولت و به ویژه ، مسؤولین حفاظت از محیط زیست ، وزارت صحت عامه ، شاروالی کابل و دیگر ار گانهای ذیر بط ، قرار دارد و هر اقدامی که درین  را ستا به خاطر  کاهش آلوده گی هواو پاکی محیط زیست صورت گیرد قابل ستایش است .اما آلودگی هوا تنها مربوط ومنوط به خامه بودن جاده ها ، دستگاه های تولیدی، داشهای خشت  ،حمامها ، نانوایی ها و…  نیست، هوای خانه هم می تواند آلوده باشد. تاثیر این آلودگی حتی گاهی می تواند خیلی زیان آورتر و خطرناک تر از آلودگی فضای بیرون باشد. اکثراً مردم اوقات زیادی از شبانه روز را در خانه ،دفترکار و فضاهای بسته می گذرانند. کودکان، سالمندان و بیماران که در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرتر اند بیشتر از دیگران در خانه می باشند، به همین دلیل لازم است به آلودگی هوای خانه و راه های کاهش آن بیشتر توجه شود. برای شناسایی و بررسی منابع آلودگی هوا در قسمت های مختلف خانه با ید آگاه شویم.  گفته میشودکه موجودیت گیاهان سبز درداخل خانه بر کاهش آلودگی هوای آن  تاثیر مستقیم دارد. به قول داکتران گیاهان، دی اکسیدکاربن را به اکسیژن تبدیل و هوا را تصفیه می کنند . قادراند آلاینده های مضر را از بین ببرند. با موجودیت گیاهان درمحیط خانه  هوا پاکتر شده و رطوبت هوا به طور طبیعی حفظ می شود. علایمی مانند سردرد، استرس، خواب آلودگی و سرماخوردگی در صورت موجودیت گل و گیاه در خانه کاهش پیدا می کند.  هوای پاک خانه در سلامت اعضای خانواده فوق العاده تاثیرگذاراست. برای تصفیه هوای آلوده درصورت امکان  انواع گل و گیاهان سبز را در خانه نگهداری کنید، زیرااین گیاهان می توانند با افزایش رطوبت و کاهش گرد و غبار مشکلاتی مانند خستگی، سرفه، گلودرد و سایر علایم و مشکلات مرتبط با سرماخوردگی را تااندازۀ زیاد کاهش دهند.

دودسگرت حملات سینه تنگی را تشدید میکند ودرکودکان مشکلات تنفسی ایجاد میکند . بناءً درخانه سگرت نکشید ودیگران را نیز به عدم سگرت کشیدن در فضای بسته توصیه نمایید. درخانه باید هوای تازه جریان داشته باشد. برای داشتن هوای پاک در خانه بهتر است حتی المقدور کارهایی که موجب بیشتر شدن آلودگی هوا می شود محدود شود. از بستن پنجره ها در طول روز جلوگیری شود . منواکسیدکاربن یکی از آلاینده های خطرناک در هوای خانه است که در اثر استعمال زغال، چوب و زغال سنگ  و وسایل گازسوز مانندچری   بخاری و منقل وامثال آن  ایجاد می شود، برای پیشگیری از مسمومیت این گاز  روزی چند بار پنجره ها را باز نمایید  تا هوا در خانه جریان پیدا کند. با رعایت این نکات، آلودگی هوای خانه کاهش پیدا خواهد کردوزمینه تنفس هوای گوارا مساعد خواهد گردید. 

عتیق الله رحیمی

ممکن است شما دوست داشته باشید