روزنامه ملی انیس

تهدید مشترک، مبارزه مشترک می طلبد

افغانستان نزدیک به چهاردهه است که شدیدترین و دشوارترین روزها را تجربه می کند که علاوه بر تأسیسات و زیرساخت های این کشور، نیروی فزیکی و با ارزش ترین کادرهای علمی خود را نیز به نحوی از انحا از دست داده است.

از همین رو باید گفت افغانستان از نگاه موقعیت جغرافیایی همواره مورد تهاجم قدرتهای بزرگ قرار گرفته و این موقعیت جغرافیایی و کوهستانی اش در پهلوی نابسامانی های ناشی از ادامه جنگ، سبب شده تا گروه های مخوف تروریستی، باندهای خطرناک مافیایی و شماری از تروریستان منطقوی و جهانی در این سرزمین سرازیر شوند، هرچند حکومت ها همواره صدای خود را بلند نموده اند که جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه این یک نبرد و درگیری نیابتی و تحمیلی است و در درازمدت تهدید بزرگی نه تنها برای افغانستان، بل برای منطقه و جهان نیز خواهد بود، اما با تأسف هیچ جناحی به این ندای برحق مردم و حکومت افغانستان، گوش نداده، تا اینکه حادثه مرگبار تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱م، پای ایتلاف جهانی را به افغانستان کشاند و در این مدت علاوه بر تلفات جانی این ایتلاف، هزینه های بی مانند مالی را نیز در این کشور به خاطر برقراری صلح و ثبات به مصرف رسانیدند، اما دریغا علی رغم این که گروه ستیزه جو طالب نابود نگردید، گروه تروریستی دیگری تحت نام داعش در این سرزمین ظهور کرد.

گیومن ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا اخیراً در مصاحبه یی با اسکای نیوز در کابل تأکید ورزیده که تهدید واقعی از جانب این گروه ها برکشورش وجود دارد، وی همچنان خاطر نشان ساخت که گروه های دهشت افگن که در افغانستان، عملیات انجام می دهند، شواهدی ارتباط میان آنها با گروه های دهشت افگن نه تنها در بریتانیا، بلکه در تمام قاره یی اروپا وجود دارد، آنچه ما می بینیم تهدید واقعی آن گروه ها، بر بریتانیا است.

ویلیامسون در حالی به این تهدیدات اشاره می کند که تریسامی صدراعظم بریتانیا در ماه جولای اعلام کرده بود که چهارصدو چهل سرباز دیگر آنکشور برای ماموریت حمایت قاطع(ناتو) به افغانستان فرستاده خواهد شد.

روی این اساس گفته ها و دیدگاه های مقامهای ارشد حکومت وحدت ملی، دارد به کرسی مینشیند، زیرا رهبری این کشور همواره در نشست های ملی و بین المللی، کشورهای منطقه و جهان را از تهدیدات بالقوه گروه های تروریستی خبر داده و تأکید ورزیده است که ادامه و حضور این گروه های در افغانستان، نه تنها ثبات و امنیت این کشور را به مخاطره می اندازد، بلکه امنیت و ثبات منطقه و جهان را نیز دگرگون خواهد کرد.

پس در این صورت کشورهای جهان به ویژه آن کشورهاییکه در چوکات نیروهای ایتلاف بین المللی در افغانستان حضور دارند، بایست گفته های وزیردفاع بریتانیا را جدی بگیرند ودر راهبرد نظامی شان تجدید نظر نمایند و گروه های دهشت افگن را بدون تفکیک در داخل و خارج از افغانستان تا سرحد نابودی دنبال کنند، همچنان حکومت افغانستان را در امر مبارزه با تروریزم و برقراری صلح و آشتی ملی، صادقانه کمک و همکاری نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید