روزنامه ملی انیس

تماس تیلفونی رئیس جمهور غنی با ولیعهد عربستان سعودی

رئیس‌ جمهور غنی شام سه شنبه با اعلیحضرت شهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صحبت تیلفونی کرد.

در این مکالمه تیلفونی هر دو جانب روی مسایل امنیتی، مبارزه با تروریزم، دسترسی محصولات افغانستان به بازارهای عربستان سعودی و نقش آن کشور در اتصال منطقوی و پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید