روزنامه ملی انیس

تلفات سنگین طالبان درحمله تلافی جویانه نظامیان درزابل

درپی جان باختن بیست و چهار نظامی در حمله طالبان در زابل، نظامیان دست به حمله تلافی جویانه برطالب زدند. به اساس گزارش ها درحمله نظامیان که درجریان یک شبانه روز اخیر انجام شد هفده طالب مسلح کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.همچنان نظامیان موفق به بازداشت پنج طالب مسلح در زابل شدند.شنبه شب درحمله شش نظامی از افراد نفوذی طالبان بریک قرارگاه نظامی در زابل، بیست و چهار سرباز پولیس و اردوی ملی جان باختند.درنهایت یکی ازافراد نفوذی طالبان که دراین حمله نقش داشت نظامیان وی را بازداشت کردند.

یک قومندان ارشد اردوی ملی در جنوب کشور به آژانس باخترگفت که درپی تلفات سنگین نظامیان در حمله خودی در زابل، آنان برمراکز طالبان حمله کردند و هفده هراس افگن را کشتند و ده ها تن دیگر شان را زخمی کردند.مراکز طالبان در ساحه باریها در حومه شهرقلات و ولسوالی شاه جوی موقعیت داشت که درجریان یک شبانه روز اخیر از زمین و هوا آماج قرارگرفت.این قومندان ارشد اردوی ملی می گوید که حمله های آنان برمواضع طالبان در زابل همچنان ادامه خواهد داشت.طبق یک خبردیگر دو انبارجنگ افزار طالبان درزابل کشف شد.این انبار ها در حومه بازار شهر قلات مرکز زابل و ولسوالی شهر صفا در مخفیگاه های طالبان قرار داشت.

پولیس می گوید که ازاین انبار ها ده ها جنگ افزار به دست آمده است.یک خبردیگر می رساند که پولیس با کشف هشت ماین از راه های پررفت و آمد زابل، از وقوع یک رشته انفجار ها جلوگیری کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید