روزنامه ملی انیس

تلاش ها به خاطر شفافیت پروسۀ انتخابات ادامه دارد

بعد از آنکه زمان آغاز پروسۀ انتخابات ازطریق کمیسیون مستقل انتخابات نهایی گردید و ثبت نام رأی دهندگان خلاف پروسۀ انتخابات شورای ملی در سالهای گذشته که کارت های رأی دهی تهیه می گردید وامسال با نصب استیکر روی تذکره آغاز یافت، تعدادی از نمایندگان نهادها و احزاب سیاسی طی مجالس ونشست های خویش طرح نمودند که اگر کمیسیون انتخابات از پروسۀ ثبت نام و آمادگی مردم فقط با نصب استیکر در پشت تذکره های تابعیت بسنده کند پروسۀ انتخابات و رایدهی خالی از تقلب و اشتباهات نخواهد بود، چرا که آنان اظهار داشتند که براساس معلومات، گروه های تقلب کار با چاپ و آماده ساختن تذکره های جعلی و استیکرهای که در عقب تذکره ها نصب می گردد، مقدار زیادی تذکره را در خارج از کشور چاپ و برای نصب نمودن استیکر آماده ساخته اند که این فعالیت ها می تواند پروسۀ انتخابات را با تقلب نهایت بزرگی همراه سازد و حتا امکان دارد که با افزایش تقلب در پروسۀ انتخابات شورای ملی این روند به تعویق افتد و امکان برخورد های فزیکی و حتا مسلحانه را نیز در قبال داشته باشد، ولی این طرح نهاد ها و احزاب سیاسی درست زمانی مورد بحث قرار گرفت که پروسۀ ثبت نام رأی دهندگان و نصب استیکرها در عقب تذکره های تابعیت آغاز یافته بود و تعدادی از مردم ثبت نام نموده بودند و از برگشت آنان برای بایومتریک پروسه را به مشکل مواجه می ساخت چراکه فرصت نهایت کم و شرایط نیز برای پذیرفتن چنین راهکاری مساعد نبود، بناءً برای قبولی طرح نمایندگان احزاب سیاسی به خاطر ایجاد شفافیت در پروسه انتخابات از طریق کمیسون مستقل انتخابات تصامیم عملی شدن آن تا دوسه هفته به تعویق افتاد، اما کمیسیون مستقل نتخابات در آخرین تحلیل تصمیم نهایی اش را با قبول نمودن پروسه تطبیق برنامه بایومتریک در زمان رأی گیری و رفتن مردم به پای صندوق های رأی دهی مورد بررسی قرار داد و از کشور های خارج دستگاه ها و ماشین های بایومتریک را تهیه و همراه اوراق مورد نیاز پروسه انتخابات و رأی دهی به ولایات فرستاد که براساس گفته های سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات فقط در چند ولسوالی که از امکانات امنیتی کمتری برخور دارند وسایل و ماشین های بایو متریک نرسیده است، اما تلاش می گردد که به زودترین فرصت مشکل ارسال اوراق و ماشین های بایومتریک از طریق طیارات وزارت دفاع به ولسوالی ها و ولایاتی که تااکنون نرسیده برسد و در روز معینه یعنی ۲۸ میزان پروسه رأی دهی در تمام ولایات همزمان آغاز می یابد.

براساس برداشت آگاهان سیاسی، پروسه رأی دهی با در نظرداشت امکانات و آمادگی های که کمیسیون مستقل انتخابات دارد، و مطابق به تعهداتی که وزارت دفاع برای تأمین امنیت محلات و مراکز رأی دهی سپرده است برای ارسال وسایل مورد نیاز مراکز رأی دهی
آماده گی کامل داشته و دارد، در حدود هشتاد درصد امکان دارد که در وقت معین پروسه رأی دهی به تاریخ معین و روز تعیین شده برگزار گردد و مردم به خاطر استعمال رأی خویش به پای صندوی های رأی دهی بروند و برای فرد مورد نظر یا کاندید وکیل مورد تأیید خویش رأی بدهند.

اما بعضی از کارشناسان امکان چند روز به تأخیر افتادن تاریخ رأی دهی را بعید نمی دانند دلیل آنرا عدم ارسال اسناد و وسایل بایومتریک رأی دهندگان درولسوالی های که از امنیت کامل برخور دار نمی باشند می دانند این در حالیست که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و مسئولان وزارت دفاع ملی که ارسال اسناد ووسایل را به عهده دارند، از تلاشهای شان به خاطر رساندن تمام اسناد و وسایل پروسه انتخابات به ولسوالی ها و ولایات خبر می دهند و یاد آوری می گردد، که تا ارسال آخرین ورق اسناد پروسه انتخابات به تلاشهای شان ادامه می دهند و به ولسوالی های که نیاز است اوراق و ماشین های بایومتریک را می رسانندو امنیت کامل را در آن مناطق تأمین می نمایند.

انتظار می رود که این تلاشها جامه عمل بپوشد و پروسه رأی دهی انتخابات به وقت و زمان آن تدویر و مردم شریف افغانستان برای ارائه رأی به وکیل و فرد مورد نظر شان به پای صندوی های رأی بروند و دین وطنی و انسانی خود را ادا سازند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید