روزنامه ملی انیس

تلاش در راستای تأمین صلح، نوید امیدواری برای زندگی مردم

مرم رنجدیده کشور ما که تشنه صلح و امنیت اند، امروز صلح و آرامش را به مثابه آب حیاتی برای ساکنان مهین ویران شده خویش می دانند و حاضر اند تا باقیمت خون خود از این ودیعه نهایت بزرگ و با ارزش حمایت نمایند، اما نباید فراموش گردد، که مسئولان حکومت وحدت ملی نیز از طریق شورای عالی صلح و تلاشهای بین المللی نسبت به داعیه صلح و آرامش مردم، تلاشهای زیادی را انجام داده و این فعالیت ها دوامدارد و با تمام امکانات به خاطر دستیابی به صلح و ثبات در کشور می کوشند، موضوع سراغ راهکار های ختم جنگ و ناآرامی ها در سرخط تمام فعالیت های مسئولان دولتی و نهاد های مسئول امنیتی کشور و شورای عالی صلح قرار دارد. ولی دشمنان سوگند خورده کشور ما که حیات و وممات خود را در تداوم جنگ سراغ می کنند، نمی خواهند که مردم ما در فضای صلح و آرامش زندگی کنند، هر روز باراه اندازی حملات انتحاری و انفجاری در بروز نا امنی ها دامن می زنند و زندگی پرمشقت مردم درد دیده کشور ما را نا آرام تر می سازند و از ویرانی کشور ما و ایجاد نا امنی و نا آرامی لذت می برند.

این در حالیست که گفته می شود صلح یک ودیعه نهایت پر ارزش است و واژه شرین تر از آن کمتر سراغ می گردد، زیرا با گسترش صلح در کشور، افراد جامعه می توانند از لذت زندگی برخور دار گردند، یک واقعیت مسلم است که وقتی صلح و آرامش د کشور تأمین گردد نه تنها زندگی مردم رونق پیدا می کند، بلکه سکتور های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز گسترش می یابد و نوای روح بخش صلح فضای زندگی را در سراسر این سرزمین جنگ زده لذت بخش می سازد. ولی آنچه که امروز می تواند مردم تشنه به صلح کشور ما را سیراب سازد، دستیابی به صلح امنیت سراسری و قطع جنگ های تحمیلی است، جنگی که از طریق سازمانهای استخباراتی منطقه در وجود طالبان سازماندهی می گردد و با تجهیز و آموزش افراد مسلح مخالف، حملات انتحاری بالای نهاد های داخلی و خارجی به خاطر برهم زدن آرامی زندگی مردم ما راه اندازی می گردد، این در حالیست که زمامداران استخباراتی در نشست های که به خاطر تأمین صلح و امنیت در افغانستان صورت می گیرد، خود را علم بردار صلح معرفی می کنند و حرف از پشتیبانی و همکاری برای تأمین صلح در افغانستان در برابر اشتراک کنندگان نشست ها به زبان می رانند و تعهد کامل برای همکاری به خاطر دستیابی به صلح وقطع جنگ در افغانستان می سپارند اما هنوز که اشتراک کنندگان به کشور و محل خود نرسیده اند، بازهم با همان خصلت های ددمنشانه فعالیت های تخریب کارانه خود را در افغانستان ادامه می دهند. چنانچه هنوز نتایج فیصله های نشست های قطر و صحبت های نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در مورد صلح افغانستان اعلام نشده بود که بازهم حملات انتحاری را طالبان در شهر کابل انجام دادند و صدها تن از مردم بیگناه ما را شهید و زخمی ساختند. این در حالی صورت گرفت که راهکار برنامه های دستیابی به مذاکرات بین‌الافغانی از طریق نماینده امریکا در قطر طی صحبت با طالبان تحت بررسی قرار داشت، از لابلای صحبت ها و گفتگوهای نماینده ویژه امریکا با نمایندگان طالبان در ششمین نشست قطر معلوم گردید که ملاقات های انجام شده مطابق نشست های قبلی نتایج ملموسی را در قبال نداشته و آنچه که برای دستیابی به مذاکرات بین‌الافغانی و صحبت با گروه طالبان باید آشکار می گردید، به صورت ابهام آمیز باقی ماند، که اخیراً خلیل زاد نتایج همین نشست را برای نمایندگان مجلس سنای امریکا ارائه نمود.

اما مسئولان حکومت وحدت ملی و کمیسیون عالی صلح افغانستان در تلاش آنند تا بازهم با سراغ راهکار های سازنده شرایط مفاهمه ومذاکره با طالبان را مساعد سازند و راه رسیدن به صلح و امنیت را درکشور هر چه زودتر کوتاه سازند و با زمینه سازی دستیابی به صلح، آرامش را برای مردم کشور ما ارمغان کنند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید