روزنامه ملی انیس

تلاشهای صلح خواهانه در افغانستان تشدید می یابد

با آغاز دور چهارم سفر زلمی خلیل زاد به کشورهای ذیعلاقه به پروسه صلح در افغانستان که در همین هفته آغاز یافت، وزیر خارجه پاکستان در صحبت و دیداری که با محمدعمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان طی سفر چهار روزه اش داشت، انتظارات مساعد ساختن زمینه حاضر شدن طالبان به پای میز مذاکره به همکاری زمامداران پاکستان زیادتر گردید و نویدی از کوتاه شدن فاصله زمانی به خاطر دستیابی به مفاهمه و مذاکره طالبان با هئیت صلح با نمایندگان افغانستان کوتاه تر گردیده است.

محمدعمر داوودزی قبل از سفرش به پاکستان گفته بود که تلاش هایش را برای دستیابی به مذاکره و مفاهمه برای تأمین صلح افزایش می دهد و با ملاقات های سازنده با مسئولان و زمامداران سیاسی و نظامی پاکستان در ظرف دو ماه شرایط مذاکره با گروه طالبان مساعد خواهد گردید.

این در حالیست که طالبان در نشست ابوظبی که هیئت صلح افغانستان در آن حضور نیافت و از صحبت رو در رو با هیئت صلح افغانستان ابا ورزیدند و با آنها ملاقات نکردند و روی همین موضوع نشست ابوظبی که با تلاشهای کشورهای امارات متحده عربی و شرکت عربستان سعودی،  پاکستان و نماینده امریکا تدویر یافته بود بی نتیجه ماند که بنابر همین موضوع محمدعمرداوودزی برای هموار سازی راه مذاکره و مفاهمه با طالبان، در یک سفر چهار روزه به پاکستان رفت تا از طریق مسئولان حکومت پاکستان زمینه مذاکره با طالبان را مساعد سازد که این خود گوشه از تشدید فعالیت های تأمین صلح در افغانستان گفته می شود. این تلاش ها از طریق نماینده وزارت خارجه امریکا و نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در مورد صلح در حال انجام و در جریان است.

اما آنچه که بر باورمندی رهبران احزاب سیاسی و جهادی پاکستان مبنی بر نیازمندی مساعد شدن شرایط مذاکره و مفاهمه با طالبان می افزاید و بر درک حقانیت نیاز صلح در افغانستان فزونی می بخشد، اظهارات رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان است که به تازگی گفته است که به همان اندازه که مذاکرات طالبان با امریکا مهم است، مذاکره آن گروه با حکومت افغانستان نیز اهمیت دارد، مولانافضل‎الرحمن در صحبت به صدای امریکا گفته است که «آنان طالبان افغانستان اند و جنگ شان نیز با حکومت افغانستان است، صلح داخلی آنان نیز به همان اندازه مهم است که مذاکره شان با امریکا حایز اهمیت می باشد، بناءً برای تأمین امنیت داخلی به مذاکره داخلی نیاز است.

این تغییر جهت فضل الرحمان درست زمانی صورت می گیرد که این رهبر مذهبی پاکستان چندی قبل جنگ طالبان در برابر حکومت قانونی افغانستان را جهاد اعلان کرده بود، اما اکنون خلاف گفته هایش، مذاکره و مفاهمه با دولت افغانستان را نیاز شرایط اعلام می دارد و از جهاد دانستن جنگ طالبان با دولت افغانستان ابا می ورزند.

این گفته و تغییر جهت ها نشان می دهد که پروسه صلح افغانستان در حال گسترش است و به باورمندی آنانیکه تا دیروز جنگ را جهاد اعلان می کردند تأثیرات زیاد را وارد ساخته است. بناءً تشدید فعالیت های تأمین صلح در افغانستان در حال گسترش بررسی می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید