روزنامه ملی انیس

تلاشهای حکومت وحدت ملی بخاطر استقرار صلح ستودنی است

قسمیکه اعلام آتش‌بس ۲۷ رمضان و روزهای عید از جانب حکومت و بعد از سوی گروه طالبان در چهره‌های هموطنان ما خوشی، اطمینان و آرزو را نمایان ساخت و به همه نشان داد که این ملت رنجدیده هنوز هم به استقلالیت شان افتخار می نمایند و به صلح ، امنیت و ثبات در کشور بیشتر از هر زمانی دیگر نیاز دارند.

گروه طالبان نیز از جنگ خسته شده و انتظار دارند که مانند سایر افراد جامعه با خانواده و دوستان شان یکجا باشند و در سایه صلح زندگی نمایند .

 بنا به گفته رئیس جمهور افغانستان کشور مشوره است و اجماع آن در نبض مردم نهفته است، هر تصمیم به اساس مشوره مستقیم دولت با مردم اتخاذ می‌گردد، زیرا مردم صلح می‌خواهند و دراین زمینه از دیر زمانی تأکید به  مذاکره و مفاهمه دارند.

حکومت وحدت ملی  با پیروی از احکام الهی، ارج‌گذاشتن به خواست مردم، ترجیح منافع ملی را از اصول بنیادی ختم جنگ عنوان کرده از مردم می خواهد، تشویش و نگرانی و نیز طرح‌هایشانرا برای بهبود روند پروسۀ صلح  با دولت شریک سازند.

رئیس جمهور کشور گفت: صلح در تاریکی مانند دزد نمی‌آید، بلکه در روز روشن و با همت افغان‌ها تأمین می‌گردد و یکبار دیگر بالای طالبان مسلح افغان صدا زد که در هربخش افغانستان که برای مذاکره آماده باشند،  با آنان وارد بحث و مذاکره خواهند شد.

به باور آگاهان امور سیاسی صلح خواهی در داخل و بیرون از کشور باید با مشوره هم انجام شود و در بیرون کشور امکانات مادی و تسلیحی تروریستان قطع شود، زیرا این اقدام تأثیر خوبی در ثبات کشور و منطقه خواهد داشت.

همچنان مدیریت روند صلح خواهی به دست افغانان باشد، چون تاثیر مثبت دارد و کشور های ذیدخل در قضایای کشور نباید در پی سود شان  از این روند در افغانستان فعالیت کنند.

آنان باید با طالبان مسلح و دیگر گروه های تروریستی همکاری نکنند و برای آوردن صلح در افغانستان با حکومت کمک نمایند، چون ثبات افغانستان ثبات منطقه و جهان است.

حکومت در روند صلح نقش سازنده را ایفا نماید و با مدیریت مدبرانه و سازنده به حل قضایای کشور از در گفتگو و مفاهمه با مخالفان مسلح پیش آید.

 حکومت وحدت ملی جهت صلح را  مثبت خوانده و دراین بخش اقداماتی را نیز انجام داده است، زیرا در این خصوص اجماع ملی، منطقه‌یی، بین‌المللی و اسلامی موجود است و در صلح باعزت، حیثیت همه مردم مصئون است.

طوری که رئیس جمهور کشور خاطرنشان‌ساخت که آتش‌بس بدون کدام مشکل به گونۀ مؤثر آن مدیریت شد، مردم ما نسبت به آینده باورمند هستند و باید افغانستان با تلاش‌های مشترک، صاحب نظام اساسی و عادلانه گردد.

فتوای علمای سراسر کشور، عالمان سه کشور در اندونیزیا و کنفرانس آینده که به خاطر صلح افغانستان در عربستان سعودی برگزار خواهد شد، نمایانگر تلاش‌های  مؤثر  حکومت برای استقرار صلح در کشور است.

از اینکه  ابعاد گسترده جنگ، بدبختی ها را در کشور به بار آورده، دادخواهی صلح در کشور خیزش‌های مردمی را به وجود آورد و هر روز این دادخواهی های صلح طلبانه در حال گسترش است.

همچنان موضوع صلح افغانستان، در فوکس جهانیان قرار گرفته و حمایت جهان اسلام و پشتیبانی بین‌المللی را  نیزکسب کرده  است.

اقدامات اخیر حکومت سبب  اعتماد، خشنودی و باورمندی مردم در کشور شده، و در این روزها مردم نسبت به صلح بیشتر می اندیشند و مطمئن هستند که تلاشهای صلح خواهانه دولت روزی صلح با ثبات را در کشور تأمین خواهد نمود.

محمد مسعود صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید