روزنامه ملی انیس

تفویض مدال به سفیر آلمان توسط رئیس جمهور غنی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز شنبه با والتر هاسمن سفیر آلمان در افغانستان، ملاقات تودیعی کرد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این ملاقات‌ که در قصر دلگشای ارگ انجام شد و در آن شماری از اراکین دولتی و سفرای کشورها نیز حضور داشتند، ابتدا فرمان رئیس جمهور غنی در خصوص تفویض مدال غازی میرمسجدی خان به والتر هاسمن سفیر آلمان در افغانستان، توسط داکتر فضل محمود فضلی مشاور ارشد رئیس جمهور، قرائت گردید. 

سپس رئیس جمهور غنی به پاس تلاش‌های خستگی ناپذیر والتر هاسمن در زمینه تحکیم و گسترش هر چه بیشتر روابط نیک و دوستانه و توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان و آلمان، مدال متذکره را  به وی تفویض نمود.رئیس جمهور کشور ضمن قدردانی از کارکردهای هاسمن در جریان مأموریت اش در افغانستان به‌خصوص همکاری در عرصه تعلیمات مسلکی، برای موصوف در وظایف آینده آرزوی موفقیت کرد.در مقابل سفیر آلمان ضمن ابراز خرسندی از ماموریت‎اش در افغانستان، از تلاش های رئیس جمهور غنی و حکومت وحدت ملی در راستای رشد اقتصادی، بازسازی و صلح  ستایش نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید