روزنامه ملی انیس

تفاهم نامۀ برق رسانی ولایت بدخشان و اعمار بند شیوه به هزینۀ ۶۳۱ میلیون دالر، به امضا رسید

در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز، تفاهم نامۀ برق رسانی ولایت بدخشان و اعمار بند شیوه به امضا رسید.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در مراسمی که به این مناسبت در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد، تفاهم نامۀ متذکره را محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب، انجنیر امان الله غالب رئیس دافغانستان برشنا شرکت و نمایندۀ صندوق انکشاف اقتصادی آغا خان امضا کردند.

هدف این تفاهم نامه، سرمایه گذاری به هزینۀ ۶۳۱ میلیون دالر از صندوق انکشاف اقتصادی آغا خان جهت تولید برق به اهالی بدخشان می باشد.

مدت قرارداد این پروژه جهت رفع نیازمندی انرژی برق ولایت بدخشان ۳۰ سال پیشنهاد شده است که در چند مرحله تطبیق می گردد و هر مرحله آن مدت هفت سال را در بر خواهد گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید