روزنامه ملی انیس

تفاهمنامه همکاری میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و مرکز تعلیمی زنان افغانستان امضا شد

معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز با مرکز تعلیمی زنان افغانستان، تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

به گزارش آژانس باختر، این تفاهمنامه را فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ با پلوشه حسن رئیس مرکز تعلیمی زنان افغانستان امضا کرد که بر بنیاد این تفاهمنامه قرار است مرکز تعلیمی زنان افغانستان، برنامه های آموزشی برای زنان در کشور به ویژه کارگاه های آموزشی اختصاصی را برای زنان خبرنگار راه اندازی کند.

 این مرکز در راستای معرفی زنان خبرنگار، حمایت از روند آموزشی و سایر بخش ها به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ ضرورت دارد که بر اساس این تفاهمنامه، وزارت اطلاعات و فرهنگ متعهد به همکاری در بخش ظرفیت سازی زنان خبرنگار می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید