روزنامه ملی انیس

تعهد هزینه واکسین کرونا به ۶۰ درصد نفوس کشور، نهایی شده است

وزارت مالیه به هدف جمع آوری ۲۱۶ میلیارد افغانی عواید ملی از پیش تعیین شده برای سال مالی ۱۴۰۰، نیاز به اقدامات جدی دارد که بازنگری ساختار گمرکات، در اولویت آن است.
محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه می‎گوید که برای نایل شدن به این هدف، ساختار مدیریت گمرکات این وزارت که قبلا به سطح ریاست عمومی‎بود، تا سطح معینیت و مدیریت سیستم اسیکودا، به سطح ریاست ارتقا کرده است.
او که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‎های حکومت- اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری صحبت می‎کرد افزود: به هدف بررسی و ضعیت بنادر و گمرکات کشور اخیراً به ولایت‎های کندهار، ننگرهار، هرات و بلخ سفرهایی داشته که به دنبال آن اقداماتی در زمینه ایجاد سهولت‎های بیشتر و انکشاف گمرکات این ولایت‎ها، روی دست گرفته شده است.
سرپرست وزارت مالیه با تاکید بر بهبود پروسه بودجه سازی گفت که تصمیم گرفته شده است تا در روند بودجه سازی به ویژه هنگام بحث پیرامون اولویت‎ها در وزارت مالیه، نمایندگانی از پارلمان کشور نیز دخیل باشند و این تصمیم از هم اکنون برای بودجه سازی سال مالی آینده رعایت می‎گردد.
پاینده، تصریح کرد که تعهد ۱۱۳ میلیون دالری بانک جهانی و تعهد ۵۰ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی، برای تهیه و تطبیق واکسین کرونا به ۶۰ درصد نفوس افغانستان، نهایی شده است.
او در مورد افزایش معاشات معلمین و مامورین ملکی گفت که ۲هزار افغانی افزایش در معاشات مامورین از بست ۸ الی بست ۴ از ماه حمل سال جاری اجرا می‎شود، اما افزود که روند پرداخت عملی آن از و سط سال صورت خواهد گرفت.
عبدالحبیب ځدران، معین مالی وزارت مالیه در این کنفرانس خبری گفت که از مجموع بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ تا اکنون ۵۶. ۸ میلیارد افغانی مصرف شده است که ۱۲ درصد کل بودجه ملی را در بر می‎گیرد.
در این کنفرانس خبری، عالم شاه ابراهیمی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه نیز، مجموع عواید به دست آمده از آغاز سال مالی ۱۴۰۰ تا اکنون را ۴۲ میلیارد افغانی اعلام کرد، اما افزود که هدف از قبل تعیین شده برای این مدت زمان، ۵۳. ۵ میلیارد افغانی بود.
نذیر کبیری، معین پالیسی وزارت مالیه با تأکید بر آنکه این معینیت به شدت روی تحقق اهداف اقتصادی کشور کار می‎کند افزود: تلاش برای مدیریت سالم و اعاده اعتماد کشورهای تمویل کننده به افغانستان جریان دارد تا امسال مردم شاهد رشد مثبت اقتصادی باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید