روزنامه ملی انیس

تعلیق ادغام پنج اداره‌ای تحت نام وزارت ترانسپورت مورد بررسی قرار گرفت

در یک جلسه اختصاصی به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، چگونگی تطبیق فرمان رئیس جمهور در مورد تعلیق ادغام وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن، ریاست ترافیک وزارت امور داخله و وزارت فواید عامه تحت چتر واحد وزارت ترانسپورت، بحث شد و تصامیم لازم در این مورد اتخاذ گردید.
استاد دانش گفت که با توجه به فرمان رئیس جمهور در مورد تعلیق ادغام این ادارات، ضرورت است که در مورد مسائل تقنینی، بودجه و تشکیلات این ادارات بررسی مجدد صورت گیرد و ادغام این ادارات فعلا تعلیق گردد و فعالیت‌های شان به حالت اولیه بر گردد.
در این جلسه، سرپرست وزارت ترانسپورت، وزیر عدلیه، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی، نماینده کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نماینده ریاست ترافیک و نماینده اداره ملی سرک‌ها، مشکلات و پیشنهادهای شان را در مورد مسائل تقنینی، بودجه و تشکیلات ادارات یادشده ارائه کردند.
معاون دوم رئیس جمهور به مسئولان این ادارات هدایت داد که مسئله بودجه را با وزارت مالیه و مسئله تشکیلات را با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بحث و بررسی کنند و آن را برای اتخاذ تصمیم نهایی به اداره امور ریاست جمهوری ارائه نمایند.
استاد دانش همچنین به وزارت عدلیه هدایت داد که مسائل تقنینی ادارات مربوطه را با نمایندگان با صلاحیت این ادارات، به زودترین فرصت در یک جلسه مشترک بررسی و تعدیل موارد مربوطه را در جلسات آینده کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کنند تا در زمینه تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید