روزنامه ملی انیس

تصویب نهایی صلح از صلاحیت های ملت افغانستان است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک در کنفرانسی تحت عنوان «چهل سال میزبانی مهاجرین افغان در پاکستان» در پهلوی دیگر مسایل مربوط به افغانستان و مهاجرین، از صلح میان دولت افغانستان و طالبان به عنوان بخش اصلی این روند، نامبرد و تأکید نمود که امضای توافقنامه، میان امریکا و گروه طالبان به تنهایی هیچ مشکلی را حل نمی کند، این عضو ارشد حکومت افغانستان با ابراز امیدواری برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان، پس از امضای توافقنامه این گروه با امریکا، خاطر نشان ساخت که افغانستان بی مشارکت پاکستان نمی تواند به صلح دست یابد.

با این حال وی تصریح کرد که تصویب نهایی صلح از صلاحیت های ملت افغانستان است و آنان باید از طریق پارلمان، لویه جرگه یا ریفراندوم در مورد آن تصمیم بگیرند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در حالی تصویب نهایی صلح را از صلاحیت های ملت افغانستان می داند که قرار است در آینده نزدیک، توافقنامه صلح میان هیئت مذاکره کننده امریکا و گروه طالبان به امضا برسد.

هرچند دولت افغانستان به تازگی گفته است که این دولت منحیث بانی برنامه صلح از دولت امریکا به خاطر روند صلح سپاسگزاری می کند، اما تأکید کرده که مهمتر از همه به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که در این روند نه تنها نهادهای ملکی و نظامی، تقویت خواهد شد، بلکه از ظرفیت های دولتی، بخش خصوصی و حقوق شهروندان نیز به وضاحت حراست صورت خواهد گرفت.

بنابر این خبر توافق صلح میان طالبان و واشنگتن در حالی از سوی دو مقام ارشد دولت امریکا در حاشیه نشست امنیتی مونیخ به رهبری دولت افغانستان شریک ساخته می شود که دولت افغانستان نشست های مشورتی را با اقشار مختلف جامعه از جمله والیان و قوماندانان قول اردوها و سایر اقشار جامعه، آغاز کرده و این روال ادامه دارد تا از این طریق حکومت بتواند مردم افغانستان را از پیشرفت های صلح آگاه و در رابطه به فرصت ها و خطرات احتمالی این توافقنامه با آنان صحبت نماید، چنانی که معاون دوم ریاست جمهوری در اسلام آباد به این مسأله تماس گرفته، گفت که تصویب نهایی صلح از صلاحیت های ملت افغانستان است و این ملت باید از طریق برگزاری لویه جرگه، نشست های شورای ملی و یاهم ریفراندوم عمومی در مورد آن تصمیم بگیرد، این خود می رساند که پیرامون برقراری صلح، کاهش خشونت ها و ختم جنگ، مردم افغانستان که طرف اصلی قضیه اند، باید تصمیم بگیرند.

حالا که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام و به اساس آن محمد اشرف غنی بار دیگر به حیث رئیس جمهور افغانستان تعیین گردید که با اعلام این روند، یک طرف قضیه حل شد، اما طرف دیگر قضیه که روند صلح است هنوز حل نگردیده و صرف قرار است که در آینده نزدیک، توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان به امضا برسد.

هرچند پیشرفت در روند گفتگوهای صلح، برای مردم افغانستان که قربانی این همه سال ها جنگ و خشونت اند، نوید خوشی است، اما این را می دانند که امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان به معنای پایان جنگ نیست، بلکه انتظار دارند تا امضای توافقنامه صلح منجر به آتش بس دایمی و آغاز گفتگوهای میان افغانان شود تا از این طریق بتوانیم به یک صلح دایمی، سراسری و عادلانه برسیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید