روزنامه ملی انیس

تشکیلات وزارت دولت در امور صلح به تصویب مجلس رسید

این طرح دیروزاز سوی کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان به جلسه عمومی ارائه شد و اعضای مجلس با اکثریت آرا آن را تصویب کردند.

با این حال، طرح تشکیل وزارت دولت در امور صلح با دیدگاه‌های مختلف اعضای مجلس روبه‌رو بود.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان معتقد بودند که فرمان تقنینی  غنی در زمینه تشکیل وزارت دولت در امور صلح، خلاف ماده ۷۹ قانون اساسی است.

فاطمه کوهستانی؛ عضو مجلس نمایندگان گفت، رئیس جمهور صلاحیت صدور فرمانی که بار مالی داشته‌باشد را ندارد.

این عضو مجلس نمایندگان افزود که رئیس ‌جمهور با صدور این فرمان قانون اساسی را نقض کرده و اگر نمایندگان از قانون پیروی می‌کنند، این طرح باید رد شود.خانم کوهستانی افزود، وزارت دولت در امور صلح نه‌تنها کمکی به وضعیت کشور نمی‌کند؛ بلکه به باور او، کشور را یک قرن در حالت جنگ نگه خواهد داشت. 

فاروق نظری؛ عضو دیگر مجلس ایجاد وزارت دولت در امور صلح را در شرایط کنونی کشور یک نیاز جدی خواند. نظری گفت، ایجاد وزارت دولت در امور صلح از یک‌سو می‌تواند در زمینه صلح گام اساسی بردارد و از سوی دیگر برخلاف شورای عالی صلح، در برابر شورای ملی پاسخگو است.غلام‌حسین ناصری؛ عضو دیگر مجلس نیز گفت که ایجاد این وزارت با توجه به تورم تشکیلاتی، لازم نیست و نمی‌تواند در کاهش مشکلات مربوط به صلح، مؤثر باشد.

 ناصری افزود که در حال حاضر شورای عالی صلح در زمینه روند صلح فعالیت دارد، زمانی نیاز به ایجاد وزارت دولت در امور صلح احساس می‌شود که شورای عالی صلح منحل شده‌باشد.

این در حالی است که وزارت دولت در امور صلح از چند ماه به این‌سو در قالب حکومت فعالیت دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید