روزنامه ملی انیس

ترکیه: جنگجویان داعش را به کشور هایشان برمی‌گردانیم

حکومت ترکیه گفته است که جنگجویان خارجی گروه دولت اسلامی یا داعش را در هر حالت به کشورهای اصلی شان باز می گرداند.

سلیمان سویلو، وزیر داخله ترکیه روز دوشنبه چهارم نومبر (۱۳ عقرب) گفت که آن عده جنگجویان گروه داعش که درقید مقام‌های ترکیه اند، حتا در صورتی که شهروندی شان لغو هم شده باشد، به کشورهای اصلی شان بازگردانده خواهند شد.

برخی از جنگجویان داعش از کشورهای اروپایی برای جنگیدن در کنار این گروه، به سوریه و عراق رفته بودند.ترکیه بار ها از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است تا شهروندان شان را که در کنار داعش جنگیده اند، تحویل بگیرند.وزیر داخله ترکیه با انتقاد تند از رویکرد کشورهای اروپایی در پیوند به این موضوع گفت که اکنون کشورهای اروپایی می‌گویند که شهروندان شان که عضو داعش بوده اند، باید در کشوریکه بازداشت شده اند، محاکمه شوند.

وزیر داخله ترکیه افزود که این خواست کشورهای اروپایی برای ترکیه قابل پذیرش نیست.

ممکن است شما دوست داشته باشید