روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ترکمنستان، مقبرۀ سلطان حسین بایقرا را درهرات ترمیم و باسازی می کند

محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیداربا خواجه عوضوف سفیرترکمنستان درکابل، پیرامون توسعۀ روابط فرهنگی میان دوکشور صحبت کرد . به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ دراین دیدار درحالی که دیپلوم مهندس عبدالاحد عباسی سرپرست معینیت فرهنگ و هنر و اتشۀ فرهنگی سفارت ترکمنستان، نیزحضورداشتند، دررابطه به توسعۀ روابط فرهنگی میان دوکشور بحث صورت گرفت .
سفیر ترکمنستان از آمادگی کشورش درراستای توسعۀ همکاری های فرهنگی به ویژه باز سازی و ترمیم مقبرۀ سلطان حین بایقرا، اطمینان داد و برتدوین و امضای تفاهمنامۀ توسعۀ همکاری های فرهنگی میان وزارت اطلاعات وفرهنگ مسوولان فرهنگی آن کشور تاکید کرد .
وی خاطرنشان کرد که برنامه های فرهنگی به ویژه هفتۀ فرهنگی درافغانستان و ترکمنستان برگزار خواهد شد و همچنان به مناسبت سی سالگی استقلال ترکمنستان برنامه یی در افغانستان نیز برگزارخواهند کرد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، درصحبت هایش ترکمنستان را همسایۀ نیک و دوست خوب افغانستان خواند و گفت که افغانستان و ترکمنستان مشترکات زیاد و نزدیک فرهنگی دارند.
محمد طاهر زهیر برهمکاری آن کشور درزمینۀ ترمیم و بازسازی مقبرۀ سلطان حسین با یقرا و کمال الدین بهزاد، حفظ و نگهداری میراث های فرهنگی، ترمیم و باز سازی آبده های تاریخی ، تبادل تجارب و مبادلات فرهنگی، برگزاری سمینار ها و برنامه های مشترک فرهنگی میان دوکشور تاکید کرد.
سفیر ترکمنستان، از همکاری کشورش درموارد یاد شده اطمینان داد و خاطرنشان کرد که نخست به ترمیم و بازسازی مقبرۀ سلطان حسین بایقرا درهرات، می پردازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید