روزنامه ملی انیس

تدوین پالیسی ملی فرهنگی یک ضرورت اساسی است

نخستین جلسه کمیته فرهنگی در سال جاری ۱۴۰۰، بعد از ظهر روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس این کمیته در قصر صدارت عظمی برگزار شد.
در این جلسه کمیته، طرح پالیسی ملی فرهنگی افغانستان، طرح ایجاد زون فرهنگی پایتخت و طرح عایداتی شدن آبدات تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا، محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از طرز تهیه و چگونگی طرح پالیسی ملی فرهنگی افغانستان گزارش داد.
به گفته وی، این پالیسی به هدف تعریف چارچوب‌های مشخص در پیوند به رعایت همه ارزش‌های مبتنی بر دین اسلام، اخلاق عامه، آداب عامه، نظم عامه، منافع ملی، مصالح علیا و قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذ کشور، ایجاد هماهنگی و وحدت ملی در میان مردم از طریق شناخت ارزش‌ها و بهره‌گیری از شاخص‌های ارزشمند و داشته‌های فرهنگی کشور تهیه شده است.
مبدل شدن افغانستان به مرکز وصل فرهنگی و احیای جایگاه کشور به عنوان ثقل مرکز تقاطع تمدن‌های فرهنگی، ترویج فرهنگ تساهل و تسامح در منطقه از طریق مبادله‌های فرهنگی و گسترش همکاری‌های فرهنگی، زمینه سازی برای شناسایی، جمع آوری و ثبت میراث‌های فرهنگی در سطح ملی و‌ جهانی و معرفی آن‌ها به منظور رشد غنامندی فرهنگ ملی و معرف هویت ملی کشور، تقویت و بهبود نهادهای فرهنگی کشور، تقویت و گسترش کتابخانه‌ها، فیلم و سینما، تالارهای نمایش، زمینه سازی برای رعایت همه کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‎المللی فرهنگی که دولت افغانستان به آنها ملحق شده، از دیگر اهداف تعریف شده برای این پالیسی است.
پس از توضیح سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد طرح پالیسی ملی فرهنگی، اعضای جلسه در زمینه‌های چون کلیات پالیسی ملی فرهنگی، چشم انداز فرهنگی، سیاست فرهنگی، شناخت وضعیت موجود، مفاهیم و ضرورت‌های تدوین پالیسی‌ ملی فرهنگی و همه جانبه بودن پالیسی ملی فرهنگی بحث و تبادل نظر کردند. در ذیل بحثی بررسی‌های انجام شده توسط اعضای کمیته، این طرح مورد تأیید قرار نگرفت.
استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که تدوین پالیسی ملی فرهنگی یک ضرورت اساسی است که باید در چوکات قانون اساسی به آن توجه شود. معاون دوم رئیس جمهور گفت که برای تدوین پالیسی ملی فرهنگی باید ارزیابی وضعیت موجود، چالش‌های فرهنگی، راه حل‌ها و اولویت‌های فرهنگی در نظر گرفته شود و نهادهای مختلف فرهنگی اعم از دولتی و خصوصی در تدوین آن نقش داشته باشند‌‌.
سرانجام اعضای کمیته فرهنگی فیصله کرد که یک کمیته تخنیکی زیر نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ و با حضور نمایندگان اکادمی علوم، وزارت تحصیلات عالی، رادیو و تلویزیون ملی، مشاور فرهنگی رئیس جمهور و مشاور فرهنگی معاونت دوم ریاست جمهوری، طرح پالیسی ملی فرهنگی افغانستان را دو باره مورد بررسی قرار داده و برای بحث بیشتر به کمیته فرهنگی ارایه کنند.
در بخش دیگر جلسه طرح ایجاد زون فرهنگی پایتخت از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ به جلسه ارائه شد.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که قرار است در سال ۲۰۲۴ کابل به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناخته شود. وی از آمادگی‌ها و برنامه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ به اعضای جلسه گزارش داد و گفت که طبق هدایت رئیس جمهور، اول باید زون فرهنگی در پایتخت مشخص گردد.
زهیر در جلسه پیشنهاد کرد که به استقبال معرفی شدن کابل به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۴، یک کتاب خانه بزرگ ملی، آرشیف ملی و یک مرکز فرهنگی در پایتخت ایجاد گردد.
استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور در رابطه به ایجاد زون فرهنگ پایتخت گفت که پیشنهادات وزارت اطلاعات و فرهنگ نخست باید به صورت دقیق دسته بندی شده و اولویت‌های کوتاه مدت و دراز مدت آن از هم تفکیک گردد.
به گفته معاون دوم رئیس جمهور یکی از مواردی که در راستای پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ باید مورد بررسی قرار گیرد تأمین بودجه برای موارد پیشنهادی این وزارت است.
اعضای جلسه کمیته فرهنگی نظرات کارشناسانه خود را در مورد طرح ایجاد زون فرهنگی پایتخت مطرح کرده و سرانجام این طرح مورد تأئید کمیته فرهنگی قرار گرفت.
همچنین فیصله شد که یک کمیته تخنیکی زیر نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ و با حضور نمایندگان وزارت شهر سازی، پوهنتون کابل، اکادمی علوم و والی کابل، بررسی‌های بیشتری را در مورد آن انجام داده و آن را به کابینه ارائه کنند.
در بخش دیگر جلسه، طرح عایداتی ساختن آبدات تاریخی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به کمیته فرهنگی ارایه شد. اعضای جلسه فیصله کردند که این طرح نیاز به بررسی بیشتر و مشخص شدن مبناهای عایداتی آن دارد و وزارت اطلاعات و فرهنگ برای غنامندی هرچه بیشتر این طرح کار کرده و دو باره آن را به کمیته فرهنگی ارایه کند.
همچنین طرح بررسی آسیب‌های زبانی (طرح برای حل مشکلات زبانی در افغانستان) که از سوی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور فرهنگی و‌ منابع بشری تهیه شده است در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
این طرح نیز از سوی اعضای کمیته فرهنگی مورد تایید قرار گرفته و فیصله شده که طرح مزبور شامل طرح پالیسی ملی فرهنگی افغانستان گردد.
قابل ذکر است که کمیته فرهنگی که به هدف هماهنگی بیشتر بین نهادهای مرتبط به حوزه فرهنگ به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور براساس حکم رئیس جمهوری غنی سال گذشته ایجاد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید