روزنامه ملی انیس

تدویر پنجمین نشست کمیسیون برگزاری سمینار بین المللی سید جمال الدین افغان

پنجمین نشست کمیسیون آمادگی برای برگزاری سمینار بین المللی سید جمال الدین افغان دیروز به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وزارتاطلاعات وفرهنگ برگزارشد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نشست فیصله شد که این سمینار زیر عنوان “علامه سید جمال الدین علمبردار آزادی و تجدد” برگزارشود.

درآغاز نشست پوهاند محمد رسول باوری پیرامون مبارزات سیاسی کار کردهای علمی ادبی و فرهنگی سیدجمال الدین افغان به تفصیل صحبت کرد و گفت به خاطر هرچه بهتر برگزاری سمینار زمان کافی دراختیار داریم .

او از اشتراک کنندگان خواست تا با دقت و همآهنگی درامر برگزاری سمینار عمل کنند. شاملان این نشست پیرامون مسایل شامل اجندا به بحث پرداختند.

ممکن است شما دوست داشته باشید