روزنامه ملی انیس

تدویر نشست مشورتی سازمان همکاری اقتصادی و منطقوی آسیای مرکزی

نشست مشورتی سازمان همکاریهای اقتصادی و منطقوی آسیای مرکزی (CAREC) امروزبه گونۀ آنلاین برگزارشد.
دراین نشست که باشرکت نمایندگان کشورهای عضو، تحت رهبری عبدالحبیب ځدران، معین مالی وزارت مالیه برگزارشد، روی تأثیرهمه گیری کووید_۱۹ براقتصاد، تجارت و توریزم کشورهای آسیای مرکزی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
معین مالی وزارت مالیه از همکاری افغانستان برای تقویت تجارت با منطقه اطمینان داد و ازهمه اعضای کنفرانس خواست که برای مبارزه با کووید-۱۹ به گونۀ مشترک با هم همکاری کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید