روزنامه ملی انیس

تدویر نشست تجار افغان وپاکستانی برای رفع چالش‌های تجارت

تجار افغان و پاکستانی برای رفع چالش‌های تجاری میان افغانستان و پاکستان نشست برگزار کردند.
این نشست در گذرگاه تورخم و با اشتراک تجار و نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری دو کشور برگزارشد.
نصرالله صاحب زاده رئیس گمرک ننگرهار که دراین نشست شرکت داشت به آژانس باخترگفت که تجار افغان دراین نشست چالش‌هایی را که در آن سوی نوار دیورند تا بندر کراچی با آن مواجه اند مطرح کردند.
باج گیری‌ها، توقف دادن غیرقانونی کاروان‌های تجاری افغان درپاکستان وتعلل در طی مراحل کارسرمایه گذاران افغانستان در آن کشور، از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
تجار افغان و پاکستانی دراین نشست روی راهکاری به توافق رسیدند که گفته می شود روند داد وستد میان افغانستان و پاکستان را سهل می سازد و رونق می بخشد.
پاکستان همواره با بستن گذرگاه‌هایش با افغانستان و توقف کاروان‌های تجاری کشور در داخل خاکش ، باعث شده تا درکنار وارد شدن آسیب‌های کلان پولی به تجار افغان ، بازار‌های افغانستان با کمبود برخی مواد روبه رو شود و گرانی افزایش یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید