روزنامه ملی انیس

تدویر دومین نشست کمیسیون کابل پایتخت فرهنگ اسلامی (۲۰۲۴ میلادی)

دومین نشست کمیسیون کابل پایتخت فرهنگ اسلامی ۲۰۲۴ به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، به منظور بحث روی آمادگی‌ها برای این رویداد، دیروز در تالار بین‌المللی مطبوعات وزارت اطلاعت و فرهنگ برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر؛ دراین نشست اعضای کمیسیون درباره طرزالعمل این کمیسیون که وزارت اطلاعات و فرهنگ تدوین کرده است به بحث پرداختند و برای پیشبرد بهتر کار کمیسیون، اعضای کمیسیون نظریات و پیشنهادهای شان را مطرح شد و تأکید کردند که باید کمیته‌ها ایجاد شود و برای اعضای کمیسیون وظایف مشخص سپرده شود تا در چوکات آن کارها و برنامه‌های شان را در نشست‌های بعدی ارائه کنند.
و نیز قرار بر آن شد تا اعضای کمیسیون برای غنامندی بیشتر این طرزالعمل نظریات و پیشنهادهای شان را در جلسه بعدی ارائه کنند.
همچنان در این نشست محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ تأکید کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ در این برنامه، کابل را به حیث مرکز فرهنگ اسلامی به عنوان موقعیت جغرافیایی ذهنیت معرفی می کند، او افزود: ما باید بتوانیم در همکاری با وزارت‌ها و نهادهای ذیربط که در کدام بخش‌ها برنامه دارند تا سال ۲۰۲۴ آماده کنیم.
باوری تأکید کرد که ما باید کابل را به عنوان یک شهر فرهنگ اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی به جهانیان معرفی کنیم.
کمیسیون کابل پایتخت فرهنگ اسلامی برای سال ۲۰۲۴، شامل ۲۱ وزارت خانه‌ها، ریاست‌های مستقل و نهادهای فرهنگی و ذیربط است.
این در حالیست که شهرغزنی در سال ۲۰۱۳ میلادی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی معرفی شده بود و اکنون کابل به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی ۲۰۲۴ از سوی سازمان ایسیسکو انتخاب شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید