روزنامه ملی انیس

تدویر جلسه کمیسیون نامگذاری جاده‌ها

جلسه کمیسیون نامگذاری جاده‌ها دیروز به ریاست محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر، در آغاز جلسه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که نامگذاری جاده‌ها مطابق طرزالعمل کمیسیون انجام شود و در نامگذاری جاده‌ها بیشتر به رجال برجسته و شخصیت‌های علمی‌و فرهنگی کشور توجه شود.
سپس اعضای جلسه به بحث پیرامون هفت مورد نامگذاری جاده‌ها در مرکز و ولایت‌ها پرداختند و در هر مورد تصمیم گرفتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید