روزنامه ملی انیس

تدویر جلسه کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای

جلسه کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای دیروز به ریاست محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ درآغاز جلسه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون وظایف کمیسیون و صلاحیت‌های آن به تفصیل صحبت کرد و از اعضای کمیسیون خواست که با دقت کامل در روشنایی پالیسی و قانون رسانه‌های همگانی در مورد شکایت‌های که به کمیسیون رسیده است، تصمیم بگیرند.
سپس اعضای کمیسیون به بحث پیرامون ده مورد شکایت و تخلف که به کمیسیون رسیده است، بحث کردند و درهر مورد تصمیم اتخاذ کردند. در پایان جلسه اعضای کمیسیون به روان پاک خدابخش محسنی عضو کمیسیون که چندی پیش وفات کرده است، دعا کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید