روزنامه ملی انیس

تدویر جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه

کمیته عدلی و قضایی کابینه روز پنجشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته در قصر صدارت عظمی برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ طرح طرز العمل اجرای فرامین رئیس جمهور پیرامون عفو و تخفیف، پلان اصلاح و بهبود محابس افغانستان و همچنین گزارش از تطبیق فیصله های جلسات قبلی این کمیته، در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

نخست عبدالبصیر انور وزیر وزارت عدلیه از تحقق فیصله کمیته عدلی و قضایی در جلسات گذشته راجع به طرح طرزالعمل اجرای فرامین رئیس جمهور پیرامون عفو و تخفیف، به جلسه گزارش ارائه کرد.

همچنان، اعضای جلسه در مورد مناسبت های صدور فرمان عفو و تخفیف، مرجع تطبیق این فرامین، چگونگی تطبیق و محدوده زمانی تطبیق این فرامین و همچنین تطبیق عادلانه و شفاف این فرامین توسط نهادهای اجرایی بحث و تبادل نظر کردند.

این طرزالعمل به منظور تطبیق شفاف و صریح فرامین رئیس جمهور پیرامون عفو و تخفیف جهت تأمین بهتر عدالت در ده ماده تدوین شده است.

اعضای جلسه در خصوص مدت زمانی تطبیق فرامین رئیس جمهور در مورد عفو تخفیف، فیصله کردند که این فرامین، پس از تاریخ صدور باید تطبیق شود مگر در برخی حالات خاصی که نیازمند محدوده زمانی لازم می باشد.

در جلسه کمیته عدلی و قضایی پلان اصلاح و بهبود محابس افغانستان توسط ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها  جهت اتخاذ تصمیم لازم در جلسه ارائه شد. تأمین امنیت مطمئن محابس، اصلاح و تربیت محبوسین، بهبودی وضعیت معیشتی و صحی محبوسین، معیاری ساختن محابس و توقیف خانه ها از اهداف اصلی این پلان در ظرف پنج سال می باشد.

این پلان پس از بررسی های لازم در جلسه کمیته عدلی و قضایی،  سرانجام مورد تأیید قرار گرفت و تأکید شد که ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها بودجه مورد نظر را برای تطبیق این پلان، در محدوده پنج سال آینده
تنظیم کند
.

همچنان در این جلسه ، نماینده وزارت داخله پیرامون تحقق فیصله جلسات گذشته این کمیته در خصوص جرایم مالی کوچک آن عده زندانیانی که برعلاوه حبس به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده اند، به جلسه گزارش ارائه کرد.

جلسه پس از بحث مفصل، در  این مورد فیصله کرد که ادامه حبس این افراد به خاطر عدم توان پرداخت این جرایم مالی کوچک جواز ندارد و هدایت داده شد که جریمه مالی خفیف از جانب دولت مورد عفو قرار داده شود و در باقی موارد طبق احکام قانون طرز تحصیل حقوق، اقدام صورت بگیرد.

در بخشی دیگری از جلسه، طبق اجندا نماینده وزارت ارشاد، حج و اوقاف در خصوص چگونگی حفظ حرمت اسناد و اوراقی که دارای اسامی متبرکه می باشند، به جلسه گزارش داد و فیصله شد که این وزارت با همکاری اداره شاروالی در زمینه یک طرزالعمل را طبق هدایات آموزه های دینی تنظیم و براساس آن عمل کنند.  

ممکن است شما دوست داشته باشید