روزنامه ملی انیس

تدویر جلسه امنیتی روز انتخابات در وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، جلسه ای را برای توضیحات تدابیر امنیتی انتخابات به سفارتخانه ها و سازمان های بین المللی، برگزار نمود.

ادریس زمان معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه با حضور داشت مقامات عالیرتبه امنیتی افغانستان، سفرای خارجی مقیم کابل و نمایندگان سازمان های بین المللی بشمول ناتو، سازمان همکاری اسلامی و شبکه انکشافی آغا خان، این جلسه را ریاست نمود.

سرپرست وزارت امور خارجه، با ارائه سخنان آغازین خویش اتخاذ تدابیر امنیتی را مهمترین بخش آمادگی های انتخابات خواند.

وزیر امور داخله در جریان سخنان خویش به اشتراک کنندگان مجلس، از مساعی حد اکثر پولیس در تأمین امنیت انتخابات اطمینان داد.

بقیه سخنرانان نیز روی موضوعات مرتبط همچون راه اندازی انتخابات در مناطق دور دست، تهدیدات احتمالی و همچنان آمادگی ها و برنامه ریزی ها برای انتخابات صحبت کردند.

پس از صحبت های تخصصی، اشتراک کنندگان ملاحظات و پرسش های خویش را مطرح کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید