روزنامه ملی انیس

تدویر برنامه« اشتراک سیاسی زنان در انتخابات ۲۰۱۸»

شبکه زنان افغان، مرکز تعلیمی زنان افغان، نهاد مطالعات زنان برای صلح، واحد تحقیقی و ارزیابی افغانستان و بخش زنان ملل متحد در هماهنگی مشترک برنامه ” اشتراک سیاسی زنان در انتخابات ۲۰۱۸ ” را تدویر نمودند.

در این نشست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نماینده وزارت امور داخله، نمایندگان سازمان‌های ملی و بین المللی، نمایندگان انجمن های محلی و ژورنالیستان اشتراک نمودند.

در سخنان افتتاحیه خویش خانم الیتا میلر ضمن خوش آمدید به اعضای جلسه این نشست را مهم ارزیابی نمود.

سپس داکتر اورحلا رئیس اجرائیوی واحد تحقیقی و ارزیابی افغانستان روی روش تحقیق و اهداف تحقیق صحبت نمود.

خانم پلوشه حسن رئیس اجرائیوی مرکز تعلیمی زنان افغانستان در مورد ارزیابی رسانه ها در مورد زنان صحبت نمود.

عضو هیئت شبکه زنان افغان مریم رحیمی در مورد موضوع جنسیت در جریان انتخابات پارلمانی صحبت نمود. 

آقای عنایت الله عثمانی از دفتر WPSO در مورد زنان و امنیت در جریان انتخابات صبحت نمود.

در اخیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ، نماینده وزارت امور داخله، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد وعده سپردند که بر اساس این ارزیابی ها در مورد حل مشکلات موجود سعی وتلاش خواهند نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید