روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تدویرچهل و چهارمین نشست سالانه بانک انکشاف اسلامی

 پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربنا طی سفر رسمی که به مراکش داشت در چهل و چهارمین نشست سالانه بانک انکشاف اسلامی اشتراک نمود. این نشست، بخاطر نیاز به تغییر قابل توجه در ستراتیژی جدید برای رسیدن به اهداف انکشافی پایدار صورت گرفت که در آن وزرای مالیه و نمایندگان بیش از ۵۶ کشور اسلامی، نمایندگان شرکت ها و موسسات غیر دولتی اشتراک داشتند.

سرپرست وزارت مالیه ضمن اشتراک در این نشست، با مقامات بلند رتبه کشور ها، سازمان های کمک کننده، رؤسای بانک های بین المللی و رئیس بانک انکشاف اسلامی طور جدا گانه ملاقات نمود. در این نشست ها، سرپرست وزارت مالیه تأکید کرد که افغانستان در حال گذر از یک دهه تحول است که نیاز خود کفا شدن دارد. افغانستان، روی بسته تسریع خودکفایی کار کرده و بسته سرمایه گذاری ۸.۷ میلیارد دالر امریکایی را برای کمک به تسریع روند دستیابی به خودکفایی اقتصادی پیشنهاد می کند.

 داکتر بندر الحجار، رئیس بانک انکشاف اسلامی گفت: ما باید دائماَ راه های نوین و نوآورانه ای را برای توسعه و انکشاف پیدا کنیم. وی، ترتیب پلان سرمایه گذاری افغانستان برای به هدف رسیدن به خودکفایی تبریک گفته، علاقمندی این بانک را برای کمک به افغانستان اعلام و از تمامی کشور های عضو خواست تا در پروژه های بزرگ افغانستان سرمایه گذاری کنند.

قابل تذکر است که همزمان اجلاس، گروپ بانک انکشاف اسلامی، یک سلسله نشست های حاشیوی را تدویر نمودند که طی آن چهار ستون اصلی پلان ۵ ساله حکومت افغانستان در بخش های ساینس، تکنالوژی، نو آوری و تقویت انعطاف پذیری برای تغییر و تحول مؤثر بحث همه جانبه بعمل آمد.

ممکن است شما دوست داشته باشید