روزنامه ملی انیس

تدابیر گرفتاری عاملان وقایع جرمی راهکاری برای کاهش ناامنی ها

گسترش فعالیت های امنیتی رهبری جدید وزارت امور داخله به خاطر گرفتاری افرادی که از طریق حلقه های افراطی و مخالفان حکومت وحدت ملی، امنیت و آرامش مردم را مختل میسازند و با تلاشهای مذبوحانه و ددمنشانه شان برناامنی ها دامن می زنند، گاهی سازماندهگان حملات انتحاری را همکاری می کنند و زمانی با راه اندازی دسایس و تبلیغات غیر واقعی در پی مخدوش ساختن اذهان مردم بر نگرانی شهروندان ما می افزایند، وزارت امور داخله تدابیر مشخصی را شامل پلان وظیفوی و امنیتی خود ساخت و بااعلان فهرست طویلی که شامل نام های ۲۲۲ تن از عاملان وقایع جرمی را دربر دارد، در پی آن برآمد تا هرچه زودتر این افراد مظنون را به چنگ قانون بسپارد. یقین کامل وجود دارد که این پلان تدابیر هیئت رهبری وزارت امور داخله در همکاری نزدیک مردم برای گرفتاری افراد وابسته بر گروه های خرابکار طالبان می تواند در تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از حملات غیر مترقبه انتحاری و دزدی های مسلحانه تأثیر سازنده وارد سازد.

آنچه که می واند در راستای گرفتاری و معرفی افراد مشکوک که شامل فهرست اعلان شده وزارت امور داخله است مؤثریت کامل داشته باشد و در تطبیق این پلان و گرفتاری شاملان این فهرست اثرگذار باشد، همکاری مردم و شهروندان کابل است.

زیرا بر اساس شهادت تاریخ و تجارب سالیان گذشته، در تمام ادوار زندگی اجتماعی همیشه مردم سلحشور کشورما در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و به ویژه مسایل امنیتی ودفاعی کشور نقش برجسته و سازنده داشته اند و باآمادگی کامل از آبرو و حیثیت وطن آبایی خویش تا پای جان دفاع کردند و جلو فعالیتهای خرابکارانه دشمن را در همکاری و همنوایی با نیروهای امنیتی کشور گرفته اند و تا آخرین توان در کنار فرزندان صدیق خویش در صفوف نیروهای امنیتی قرار گرفته تا پای جان رزمیده اند.

بنابر همین خصلت مردانگی و همت والایی که در وجود مردم کشور ما نهفته است، وزارت امور داخله با اعلان فهرست عاملان وقایع جرمی، از مردم تقاضای همکاری در امر معرفی و گرفتاری افراد مظنون به خصوص شاملان این فهرست نمود.

باور کامل وجود دارد که گرفتاری افراد شامل فهرست تا اندازه زیاد جلو فعالیت تخریبی افراد مسلح مخالف وابسته به طالبان و سایر گروپ های مسلح مخالف دولت در داخل شهرها به خصوص شهر کابل گرفته می شود و با پیدا شدن سرنخ منابع فعالیت های دشمن، تدابیر سرکوبی گروپ های افراطی اتخاذ می شود که با از میان برداشتن مراکز منابع اصلی فعالیت های افراطیون، ناامنی ها مهار و امنیت در شهر ما و ولسوالی ها تأمین میگردد.

بر اساس برداشت و تحلیل آگاهان عرصه های نظامی، رویدادها و حوادث تلخ و ناگوار ناشی از حملات انتحاری و تشدید جنگ در طول ماه های اخیر که توسط گروه افراطی وابسته به طالبان و داعش انجام یافت و نه تنها عامل گسترش ناامنی گردید، بلکه تعداد از شهروندان کشورما را شهید وزخمی ساخت و مردم پاک طینت ما را به اندوه اعضای خانواده های شان سوگوار نمود و همین حرکت های غیر مترقبه و تداوم حملات انتحاری در شهر کابل و نقاط کلیدی و نهادهای دولتی از جمله مرکز حمایتی افراد دارای معلولیت و شهدا مربوط وزارت کار و امور اجتماعی دفاتر کاری وزارت فواید عامه در هفته های اخیر و همچنان تشدید فعالیت های جنگی و نظامی در ولایات فاریاب  ارزگان، غزنی و کندهار و سایر ولایات  هیئت جدید التقرر رهبری وزارت امور داخله را واداشت تا تدابیر همه جانبه و سازنده را به خاطر پاسخ به تقاضای مشرانو جرگه و مردم به خاطر تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از حملات  غیر مترقبه افراد وابسته به گروه های طالبان مسلح اتخاذ نماید. که در گام اول فهرست طویلی از عاملان وقایع جرمی را منتشر ساخت تا با گرفتاری آنان به کمک مردم سرنخ اصلی تحرکات و منابع اصلی سازماندهندگان فعالیت های تخریبی را بدست آورده و با ازمیان برداشتن منابع و مراکز مذکور، جلو تمام فعالیت های تخریبی را بگیرد.

بنابر تشدید فعالیت های گروپ های مسلح مخالف وابسته به طالبان وداعش در مرکز و ولایات از جمله ننگرهار، قندهار، غزنی  ارزگان، فاریاب و بغلان، رئیس و اعضای مشرانو جرگه طی جلسات نوبتی و فوق العاده شان از نیروهای امنیتی خواستند تا برای جلوگیری از فعالیت های تخریبی گروپ های افراطی برفعالیت های دفاعی شان فزونی بخشند.

مسئولان وزارت های دفاع ملی  وزارت امور داخله که در مجلس مشرانو جرگه حضور یافتند از اتخاذ تدابیر پشگیرنده در برابر فعالیت های خرابکارانه وحملات انتحاری گروپ های افراطی مربوط طالبان و داعش اظهار آمادگی کردند و از اتخاذ تدابیر همه جانبه اطمینان دادند.

اما شهروندان کابل و در مجموع مردم کشور ما از مسئولان امنیتی گله و تقاضا نمودند که نیروهای امنیتی به خصوص پولیس ملی که مسئولیت تأمین امنیت شهر ها را به عهده دارند از گرفتاری مجرمان حوادث رویداد های ناشی از حملات انتحاری از طریق رسانه ها طوری که حقیقت است اطلاعاتی برای مردم ارائه نمی کنند، بنابر همین تقاضای مردم رهبری جدید وزارت امور داخله فهرست طویلی که  از عاملان وقایع جرمی را منتشر و از مردم تقاضا نمود تا برای گرفتاری و معرفی شاهدان فهرست وزارت امور داخله و مسئولان امنیتی شهر کابل همکاری کنند تا مجرمان به پنجه قانون سپرده شوند و با پیدا شدن منابع اصلی تحرکات و اکمالات گروپ های خرابکار، جلو نا امنی ها در شهر کابل گرفته شود و مردم در فضای امن زندگی نمایند. 

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید