روزنامه ملی انیس

تدابیر اعمار بندهای آبگردان برای تولید برق و زراعت حیات تازه بخشیدن به زندگی مردم است

هرگاه موضوع آب و مدیریت در این عرصه را در طول چند سال اخیر که خشکسالی در اکثر ولایات کشور بیداد می کرد، مورد بحث و پژوهش عمیق قرار دهیم  دیده می شود که در تمام صحبت ها و نشست هایی که در زمینه بند و انهار و اهمیت حیاتی آب و ایجاد بندهای آبگردان تذکار به عمل آمده است، از آبهای وافر و سرگردان دریاهای خروشان کشورما، در داخل و خارج مرزهای سرزمین حاصلخیز افغانستان یادآوری گردیده است و در تمام نشست هایی که پیرامون موضوع آب صحبت شده تذکار به عمل آمده که ناهنجاری های موجود کنونی و ناآرامی هایی که قبل از جنگ های تحمیلی در این سرزمین رونما گردیده، رفع مشکل آب و عدم مدیریت سالم در این عرصه در سرخط تمام فعالیت های سازندگی حکومت های گذشته قرار گرفته است و همیشه گفته شده که آبهای دریاهای خروشان و مست کشورما بدون استفاده از کشورخارج و به کشور همسایه های شرقی و غربی افغانستان سرازیر می شود.

این در حالیست که سالهای گذشته اصلاً مسئولان حکومت ها در افغانستان به ایجاد بندهای آبگردان برای زراعت و تولید برق کمتر توجه داشتند. بنابر آن، آبهای خروشان دریاهای افغانستان در دشت ها و صحراهای وسیع سرگردان و از مرزها به کشورهای همسایه شرقی و غرب کشورما سرازیر شدند.

باید اذعان نمود که در دهه اخیر و به خصوص چند سال گذشته که خشکسالی های دوامدار در افغانستان و کشورهای همسایه رونما گردید، تا اندازه فعالیت مؤثری برای اعمار بندهای آبگردان و بندهای تولید برق آغاز یافت، از جمله اعمار بند سلما در هرات و بندکمال خان در نیمروز و همچنان طرح و اعمار بند مچلغو در پکتیا و بند ولایت فراه و بند پشتون در هرات مایه امیدواری مردم کشور ما به خصوص زارعان گردیده است.

زیرا نباید فراموش گردد که نه تنها آب ماده حیات بخش برای موجودات حیه روی زمین اعم از انسان، حیوانات و نباتات گفته می شود، بلکه آب ماده نهایت مفید و حیات بخشی است که بدون این ماده زندگی امکان ندارد، طوری که در قرآنکریم تذکار یافته است: خداوند متعال این ماده حیاتی را به طور وافر و رایگان برای بندگان خود و موجودات حیه روی زمین ارزانی نموده است. این ماده حیات بخش عامل اصلی پیشرفت و تکامل بشریت در روی زمین نیز می باشد. اما هر قدر که انسانهای روی زمین متمدن تر می شوند، به همان پیمانه مصرف آب ازدیاد می یابد و بر اهمیت و ارزش آن فزونی به عمل می آید. اما افغانستان دریاهای مست و خروشان دارد که آبهای سرکش این دریاها، طور رایگان و بدون پرداخت کدام هزینه به کشورهای همسایه سرازیر می گردد و مورد استفاده همسایگان قرار می گیرد، این در حالیست که در کشورما با موجودیت زمین های زراعتی وافر و تأسیسات ساختمانی، سیستم های آبرسانی در منازل و استفاده از این آبها برای زراعت با وجود افزایش نفوس کشور، مصارف آب چندین برابر نسبت به سال های گذشته ارتقا یافته است و از جانب دیگر با تغییرات جوی و خشکسالی های چند سال اخیر  آبهای زیرزمینی که برای نوشیدن از آن زیادتر استفاده می گردد در سال ۱۳۹۷ تقریباً در حدود بیست متر سطح آبهای زیر زمینی به خصوص در شهرکابل پایین افتاده است، که این موضوعات عامل عمده یی کمبود آب برای شهروندان به خصوص کابل گردیده است و رفع این مشکل به تدابیر همه جانبه نیاز دارد.

بر اساس پژوهش های بدست آمده از چگونگی استفاده درست آب در کشور، فقط به یک مدیریت سالم و بکارگیری راهکارهایی که بتواند برای استفاده درست و همه جانبه از آبهای دریاهای خروشان کشور مؤثر باشد نیاز است.

طوری که مسئولان وزارت انرژی و آب در مورد کارگیری از آبهای خروشان دریاهای کشور که از نظر تقسیم بندی این آبها به پنج زون تقسیم گردیده، اظهار می نمایند، لازم است تا آبهای خروشان دریاها با اعمار بندهای آبگردان برای زراعت و بندهای تولید برق به خاطر رفع مشکل مردم از کمبود برق با اتخاذ تدابیر همه جانبه و پلان های درازمدت و کوتاه مدت که جنبه عملی داشته باشت تحت بررسی قرار گیرد و با استفاده از داشته های داخلی و کمک های کشورهای خارجی به خصوص کشورهایی که در سال گذشته برای سرمایه گذاری در عرصه اعمار بندهای آبگردان و تولید برق اظهار آمادگی کرده اند، تلاش صورت گیرد با طرح پروژه های بزرگ اعمار بندهای برق و آبگردان در ساحاتی که زمین های زراعتی وافر موجود است، از جمله زمین های بایر و قابل کشت دشت بکوای هلمند که با اعمار بند کجکی دوم می تواند صدها هکتار زمین بایر تحت کشت گندم و سایر محصولات زراعتی قرار گیرد و هزاران خانواده از بیکاری نجات و مصروف کشت و کار دهقانی و عرصه زراعت گردند.

همچنان با اعمار بند یخ دره، بند فراه و کمال خان می توان هزاران هکتار زمین را تحت کشت و آبیاری قرار داد و مردم کشور ما را از خرید گندم و غله جات از خارج کشور بی نیاز ساخت.

یقین و باور کامل داریم که در صورت ایجاد و اعمار بندهای آبگردان به خاطر گسترش زراعت و مالداری و پروژه های پرورش ماهی، همگام با ساخت و اعمار بندهای آبگردان زراعتی، می توان به بیکاری جوانان خاتمه بخشید در گسترش و ارتقای سطح اقتصاد کشور نیز تغییرات زیادی وارد ساخت.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید