روزنامه ملی انیس

تحریم‌های اقتصادی تازه بر بلاروس

پارلمان اروپا خواهان وضع تحریم‌های اقتصادی تازه علیه بلاروس شده است. این تحریم‌ها به دنبال سرکوب فزاینده مخالفان و نشست اجباری طیاره شرکت هوایی رایان ایر توسط رژیم بلاروس در خواست شده است.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه (۱۰ جون) گفت، تحریم‌های اقتصادی باید شرکت‌های دولتی نفت، آهن و چوب بلاروس را هدف قرار دهد. اتحادیه اروپا پیش از این سه دور تحریم‌ها بر رژیم بلاروس را به اجرا گذشته بود که در نتیجه ۸۸ تن از هفت اداره در فهرست سیاه اروپا شامل شدند.
تمامی ‎دارایی این افراد و اداره‌ها منجمد شده‌اند و آن‌ها اجازه ورود به اتحادیه اروپا را ندارند. به دنبال فرود آوردن اجباری طیاره رایان ایر از سوی رژیم بلاروس در مینسک و بازداشت یک خبرنگار، فشارهای اروپا بر رژیم الکساندر لوکاشنکو دیکتاتور مستبد بلاروس افزایش یافته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید