روزنامه ملی انیس

تامین امنیت انتخابات و کاندیدان اولویت جدی حکومت می باشد

ارگانهای امنیتی کشور در هماهنگی نزدیک با کمیسیون انتخابات پلانهای منظم را جهت تامین امنیت کاندیدان و انتخابات ترتیب نموده و این موضوع اولویت جدی حکومت می باشد. پلان های یاد شده در سه بخش قبل از انتخابات، در جریان انتخابات و بعداز انتخابات اجرا وعملی می شوند.

در نشست رهبری سکتور امنیتی که تحت ریاست داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی برگزار گردید، تاکید صورت گرفت که با تامین امنیت نه تنها میزان اشتراک مردم در انتخابات بلند می رود؛ بلکه صیانت از آرای آنان نیز صورت می گیرد.

مشاور امنیت ملی از ادارات ذیربط خواست که برای تامین امنیت کاندیدان، انتقال مواد انتخاباتی وحفاظت از دفاتر و حوزه های انتخاباتی توجه ویژه داشته باشند. مسوولان ادارات امنیتی و نماینده کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان دادند، که جهت هماهنگی بیشتر و عملی شدن پلانهای یاد شده، سلسله ملاقاتهای هفته وار را آغاز کرده اند و همچنان تقسیم اوقات کمیسیون به وجه احسن در حال اجرا می باشد.

در نشست رهبری سکتور امنیتی برعلاوه انتخابات روی وضعیت امنیتی ولایات مختلف کشور بخصوص حوزه غرب نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و هدایت داده شد که در مناطق تحت تهدید اقدامات پیشگیرانه به کار گرفته شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید