روزنامه ملی انیس

تأکید هند به ادامه همکاری های خود با افغانستان

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور در هند با مشاور امنیت ملی آن کشور، در رابطه به وضعیت امنیتی، روند گفتگو های صلح به مالکیت و رهبری افغانها، انتخابات پارلمانی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بحث و تبادل نظر کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشاور امنیت ملی به آژانس باختر، وی از دولت هند بخاطر مشارکت در عرصه های مختلف به خصوص پروژه های بزرگ زیربنایی در افغانستان و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قدردانی کرد.

در مقابل اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند اطمینان داده گفت که دولت هند به همکاری های خود با افغانستان به ویژه مبارزه مشترک علیه تروریزم، همکاری منطقه یی و اقتصادی به شمول پروژه های بزرگ زیربنایی ادامه میدهد.  در اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان از مشاور امنیت ملی هند خواست تا جهت گسترش همکاری ها به افغانستان سفر نماید که از جانب همتایش پذیرفته شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید