روزنامه ملی انیس

تأکید معین امور نشراتی برهمکاری های فرهنگی و رسانه یی عربستان با افغانستان

فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز درنشست با جاسم محمد الخالد سفیرعربستان سعودی درکابل ، برهمکارهای آن کشوردرعرصه رسانه یی وفرهنگی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین نشست که دکتورمحب الله ذاکری مشاور امورانتشارات وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حضورداشت، فاضل سانچارکی با اشاره به نقش و جایگاه عربستان سعودی درجهان اسلام و سپاسگزاری از تلاش های این کشور درزمینه تقویت روند صلح افغانستان ، خواهان افزایش این تلاش ها و تقویت مناسبات فرهنگی و رسانه یی میان دوکشورشد.

سفیرعربستان سعودی مقیم کابل تاکید کرد که افغانستان جزء ازپیکرجهان اسلام و افغان ها برادران دینی مردم عربستان سعودی هستند.وی از همکاری های آن کشور با افغانستان اطمینان داد و خاطرنشان ساخت که به ویژه درراستای فرهنگی و رسانه یی بیشتر ازپیش با افغانستان همکاری می نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید