روزنامه ملی انیس

تأکید معاون دوم رئیس جمهور به تسریع روند تطبیق اعمار سرک های اتصالی جاده شهید مزاری

استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در دیداری که دیروز با احمد ذکی سرفراز شاروال کابل و شعیب رحیم معین آن اداره داشت، به تسریع روند اعمار سرک های اتصالی جاده شهید مزاری تأکید کرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به شروع کار شاروال جدید شهر کابل ابراز امید واری کرد که سال جدید سال پردستاوردی برای اداره شاروالی کابل در زمنیه ارائه خدمات مورد نیاز به باشندگان این شهر باشد.

استاد دانش گفت که اعمار سرک ۲۰ متره عرفانی، اعمار امتداد سرک جاده شهید مزاری، اعمار سرک اتصالی مهتاب قلعه به سرک کمپنی  اعمار سرک منتهی به قبرستان عمومی غرب کابل، اعمار سرک حلقوی کابل از برنامه های توسعوی شاروالی برای مناطق غرب کابل بود؛ اما پیشرفت قناعت بخشی در تطبیق این پروژه های انکشافی رونما نشده است.

وی از شاروال جدید کابل خواست که روند تطبیق برنامه های انکشافی یاد شده به خصوص کار اعمار سرک ۲۰ متره عرفانی و امتداد جاده شهید مزاری را سرعت بخشیده و در اولویت برنامه های انکشافی شاروالی کابل قرار داده شود.

احمدذکی سرفراز شاروال جدید کابل و شعیب رحیم معین شاروالی کابل در مورد برنامه انکشافی اداره شاروالی کابل برای نواحی مختلف این شهر از جمله مناطق غرب کابل گزارش داد. آقای ذکی گفت که کار پروژه اعمار سرک امتداد جاده شهید مزاری با هزینه ۲۸۰ میلیون افغانی و اعمار سرک ۲۰ متره عرفانی با هزینه مالی ۲۴۰ میلیون افغانی در مراحل ارزیابی تدارکاتی قرار دارد و آماده قرار داد است.

شاروال کابل همچنین گزارش داد که برنامه های اجرایی آن اداره برای اعمار فاز اول سرک حلقوی که از پل کمپنی در غرب کابل شروع و با عبور از اطراف نواحی ۱۳، ۶ و ۷ به منطقه بینی حصار ختم می گردد منتظر تهیه پلان املاکی وزارت ترانسپورت است.

به گفته مسؤلان اداره شاروالی کابل، با آغار کار سرک ۲۰ متره عرفانی و امتداد جاده شهید مزاری  روند ارزیابی اعمار سرک اتصالی مهتاب قلعه به سرک کمپنی نیز آغازمی گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید