روزنامه ملی انیس

تأکید محمد طاهر زهیر بر آمادگی‌های بهتر به خاطر برگزاری با شکوه جشن باستانی نوروز

به ریاست محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، دیروز نخستین نشست کمیسیون ملی برگزاری جشن نوروز سال ۱۴۰۰، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ در این نشست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، خاطرنشان کرد که حسب حکم رئیس جمهوری کشور، کمیسیون ملی برگزاری جشن نوروز سال ۱۴۰۰، که متشکل از نمایندگان شماری از وزارت خانه‌ها و نهادهای ذیربط است، ایجاد شده است که جشن باستانی نوروز به صورت با شکوه برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد که به پیشواز اولین نوروز قرن جدید یا سال ۱۴۰۰، وزارت اطلاعات و فرهنگ در پی آن است که این جشن را زیر نام (همدلی و مهر میهن) در سراسر کشور برگزار کند.
همچنان در این نشست عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در رابطه به برنامه‌ها و اهداف برگزاری جشن باستانی نوروز معلومات داد و خاطرنشان کرد که در ولایت‌های کشور نیز از جشن ملی نوروز تجلیل به عمل می‌آید.
بعد، محبوبه بابکرخیل رئیس فرهنگ مردم وزارت اطلاعات و فرهنگ، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های جشن نوروز گذشته را ارائه کرد و به خاطر برگزاری جشن نوروز سال جدید نیز از آمادگی‌های نهاد مربوط اطمینان داد.
همچنان در این نشست اعضای کمیسیون به نمایندگی از وزارت‌ها و نهادهای مربوط شان نظریات، و پیشنهادهای شان را در خصوص برگزاری جشن ملی نوروز سال جدید، ابراز کردند و از آمادگی‌های شان اطمینان دادند.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در جمع‌بندی نشست، خاطرنشان کرد که اعضای کمیسیون در نشست بعدی، دیدگاه‌های شان و همچنان فعالیت‌هایی را که نهادهای مربوط شان به خاطر برگزاری جشن نوروز انجام داده می‌توانند، با کمیسیون شریک کنند.
همچنان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، بر هماهنگی میان اعضای کمیسیون در راستای برگزاری با شکوه جشن باستانی نوروز سال جدید، تأکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید