روزنامه ملی انیس

تأکید علمای کرام بر حضور هیئت دولت افغانستان در مذاکرات صلح

نشست شورای عالی صلح با علمای کرام دیروز در تالار کنفرانس های آن شورا برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی شورای عالی صلح به آژانس باختر، در این نشست قضاوتپوه مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان و عضو ارشد هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح در مورد وضعیت سیاسی موجود کشور و ضرورت تدویر لویه جرگۀ مشورتی صلح صحبت کرد و برمبنای احکام و اوامر شریعت غرای محمدی از مخالفان مسلح خواست تا از حوصله مندی و خویشتنداری کار بگیرند با جانب دولت افغانستان  به خاطر ختم جنگ و برادر کشی و تأمین صلح سراسری در کشور شان، دور یک میز مذاکره بنشینند.

بعدمولوی عطا الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح، حضور علمای کرام را درین نشست خیر مقدم گفت و در مورد نشست های متعددی که به خاطر استقرار صلح در افغانستان به ابتکار کشور های صلحدوست جهان تا کنون تدویر یافته است، صحبت کرد و نقش این نشست ها را در تقویت روند صلح ارزنده خواند.

معاون شورای عالی صلح همچنان در مورد تعیین هیئت مذاکره کنندۀ صلح از جانب دولت افغانستان گفت که خوشبختانه همه شخصیت های برازندۀ کشور اعم از علما، دانشمندان و سایر حلقه های باورمند صلح در کشور، به حمایت از نظام قرار دارند و آرزو می رود تا هیئت مذاکره کننده در چنین یک ترکیب نیرومند ملی و همه شمول گزینش شود. وی همچنان از علمای حاضر در نشست تقاضا کرد تا نظریات و پیشنهاد های شان را در مورد این مذاکرات قریب الوقوع ابراز کنند و در مورد اهمیت صلح و تحکیم آن از دیدگاه شریعت اسلامی، از طریق منابر مساجد و تکایا تبلیغ کنند.سپس انجنیر محمدعثمان طارق مشاور ارشد دارالانشای شورای عالی صلح در مورد تحولات اخیر روند صلح و تدویر لویه جرگۀ مشورتی صلح برای اشتراک کنندگان نشست معلومات ارائه کرد.در بخش اخیر این نشست، علمای اشتراک کننده پیرامون چگونگی مذاکرات صلح با مخالفان مسلح و نقش علمای کرام در ترکیب هیئت اشتراک کنندۀ دولت درین مذاکرات، نظریات و پیشنهاد های خود را ابراز داشتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید